Skip to main content

Jtblf. 295. Cyf. xxv. DYSGEDYDD. GrORPHENAF, 1846, ¥ tfçtttttoîmaö. COFIANT Jane Evans, Cwmbywydd.......... 193 Eleanor Erans..................... 193 TRAETHODAU. Perthynas Eglwysi Annibynol â'u gilydd............................ 194 Y Sacramentau.................... 198 Cynnulleidfaolaeth................. 200 Rhyfel a Heddwch.—Rhif. VI.......203 Wüliams o'r Wern ètto............ 206 Cynnàüaetb y Weinidogaetb Efeng- ylaidd............................208 Cyfraith Dienyddiad............... 213 Gofyniad.....................*.... 215 HANESION CREFYDDOL. Cymanfa Mynwy..................216 Cymanfa Caerynarfon .,............216 Cymanfa a Sefydliad Gweinidog yn Manchester.......................217 Cymdeithas Genhadol Llundain .... 218.,, Cymanfa Gymreig Llundain........218 Eglwys Aunibynol Gymreig yn Llun- dain..............................218 Capel newydd—Canaan............219 Capel Ebenezer—Trallwm.......... 219 HANESION GWLADOL. Senedd Prydain .....*".. T............ Y Charitable Trusts BUI wedi colU.. Cymysgedd pleidiau yn y Senedd .. Yr Eglwys mewn perygl. Al ìe?... 1 werddon.'......................... Olysgrif.—Tŷ yr Arglwyddi a Deddí yrYd........................3 Rhyfel rhwng yr Unol Daleithiau a Mexico ... i......^..............'M Portugal.............i............. Tahiti.............. 219 Terfysg yn Jerusalem..............223 Ffrainc............................. 223 Marwolaeth y Pab.................223 Yr India OrUewinol................223 Ibrahim Pacha, mab brenin yr Aifft 223 Poland............................. 223 Esooriadau.......................224 PmoDASAU.........................224 Marwoiaethau....................224 AMRYWION. Lluniaeth o'r Amerig..........,.... Malldod Pabaidd yn yr Eglwys..... Coleridge. y bardd.................. Caethwasanaeth.........;.......... Eglwys Rydd Scotland............. Mynachlog........................ Birraingham I..,„................. Newyddiadur Toriaidd «............ Y gwres........ ì................... Y cnydau...........'.......". .*.';.... ColU bywydau..................... BJaidd..........................;... Ymlusgiad yn y cylla.............. Diwygiad yn y gyfraith............ Y DaüyNews..................... Agerddfad......................... Coilr naw o fywydau............... Traddodi î garchar................. Y Morning Herald................. Eglwys AU Saints.................. TrafaeUo ...^..................-.. Dywysoges ieuanc............... ddid i gwn..................... Cymdeithas Cymedroldeb y Bath... Afiechyd ar firwythydd........ — ' Yr Antî-Corn-Law League.......... Cerydd i yraffrost...........V. •. ■.. Cyfrelthwyr Americauaidd....... #. 224 224 224 224 324 224 224 224 224 284 224 224 224 224 224 224 224 224 284 224 224 224 224 224 224 ' «'. DOL&EÍiLÁU: ÁBGRÀFFEDIG GAN EVħ8Í JONES, HEOL MEURIG. AO AR WRRTH OAN -' / - yn Njrwyoedd a Dêheubarth Crmru, neu Ddoiẁárthwyr peuode'dis