Skip to main content

l*sc^vl/ Rhif. 294. DYSGEDYDD. MEHEFIN, 1846, ¥ tf^mtiDtwtafc. COFIANT Y Parohedig Edward Williams...... 161 TRAETHODAU. Y Sacramcntau.................... 165 Y Cristion Egwyddorol............ 168 Sefyllfa Gwybodaetb yn mysg Gwein- idogion Ymneillduedig Cymru..... 170 Rhyfel a Heddwch.—Rhif V........ 173 Addysg yn Nghymru............... 175 Barn............................... 176 Penau Pregeth: i bwy mae'n briodol î 178 Dylanwad y Wasg................. 179 Y Ddaear .'..............,.......... 180 Y Lleuad.......................... 180 Briwsion.—Saith o ffyliaid......... 181 Colli amser...............•........ 181 Gorphwys yn Nghrist............. 181 Lly wodraeth Satan..............:. 181 Siarad.—Gwerth dyn.—Dyn balch. 181 üofld.-Y Bibl...........'......... 181 Ysbryd edifeiriol.................. 181 Eglwys Duw...................... 181 Cystudd ac adfyd................. 181 Attal y tafod...................... 181 Meddwl.......................... 181 Pedwar peth gwag poenus......... 181 Bywyd rhinweddol................ 181 Dim amser........................ 181 Gwrando a siarad drwg........... 182 Cynneddfau gwraig dda........... 182 Edifeirwch........................ 182 Pethau a gollir atn byth............ 182 Callineb...........,.............. 182 lechyd........................... 182 Humbug.......................... 182 Dyddiau hwyaf gwahanol leoedd.. 182 BARDDONIAETH. Euglyuion......................... 183 Diolchgarwch...................... 183 Y' Gwrthgiliwr..................... 183 Yspeilio gerddi..................... 183 Ar godiad y wawr.................. 183 Meddwdod*........................ 183 Y gwas anfuddiol................... 183 HANESION CREFYDDOL. Y' Parch. R. Joncs, Sirhowy........ 181 Sefydliad y Parch. O. Thomas...... 185 Cyfarfod Llanfyllin etto............ 185 Cylchwyl Ysgol Sabbathol y Taber- nacl, Liverpool................... 187 Cyfarfodydd mis Mai yn Llundain.. 187 Yr Undeb Cynnulleidfaol........... 187 HANESION GWLADOL. Senedd Prydain Fawr.............. 188 Mynediad y genedl yn mlaen....... 188 Dilead cyfraith crogi dynion........ 190 Iwerddon...........................190 Olysgrif............................ 190 Amerig............................ 190 Ffrainc—Y'spaen.—Moroedd y Do .. 191 Yr Ymerawdwr Nicholas.—Prwssia. 191 Lladdfa y Funjaub.—-Portugal....... 191 Esgoriadav ....................... 191 PlUODASAl'........................ 191 M ARWOLAETHAU.................... 191 AMRYWION. Y Weslcyaid.—Gormes yr Eglwys .. Y Cyfriugynghor gan John Bun^an.. Pa fodd i gadw carcharor............ Testunau pregethau................ Marwolaeth a chladdcdigaeth...... Cyfundrefnnewydd i ddysgu Sacsueg Dygwyddiad arswydus.—Cyfarfod té Colcg Aberhonddu.—Henaint....... Damwain.—Y drcth ar adawiadau .. Graddau eglwysig.—Afiechyd y Pab 192 192 192 192 192 192 192 192 192 193 DOLGELLAU: ARGllAFFEDIG GAN KVAN JONES, IIEOL MEUltlG. AC AR WBRTH GAN Weinidoffion yr Annibynwyr vn Nfjwynedd a Dehoubnrth Cymru, :ieu Ddosbnrthwyr penodedig eraill; Mr. H. Hughes, St. Martin-le-Grand, Llundnin; Mr." R, Hughos, Tabernacl, a Mr. George OweiiB, Bcthel, a Mr.W. Evans, SiUem,Llynlleifiad; Mr. D. Davies, 45, Baek Gcorge-Btrect, Mttn- chestcr; Mr. W. Williams, Maraol, Shrewsbury. Ẁ^