Skip to main content

RMf. 289. cyf. *»▼• & DYSGEDYDB. IONAWR, 1846. ¥ ^nulöööiali» TRAETHODAU. Anghydffurûaeth.................... ] Undeb Cristionogol.................. 3 Swyddogacth Eglwysig yn gyson á Rhyddid yr Aelodau............... 5 Sefydliadau Gwladol o Grefydd, yn attalfeydd ar fl'ordd rbydd-rediad Cristionogaeth..................... 8 Genefa a Rhydychain............... 11 Cynnulleidfaolaeth: neu Lywodraeth yr Eglwysi Annibynol.............. 11 H^H Y Cesty 11 rnewn Adfeiliau........... 14 Myfyrion ar ddiwcdd a dechreu y Flwyddyn......................... lfi Evan Evans a'i " Gredoau "..........17 Cynhwrf Moesol y Byd----,........ 20 Talu Dyled Capcli.................. 21 Adolygiad y Wasg.—Yr Universc___22 Telyn S'íon........................ 22 Rhai o ddywediadau Phylip ílenry.. 23 Ilen ddywediadau...................23 Anghymhwysderau cyfeillgarwch----23 Ymostyngiad i Dduw................ 23 l'echod............................. 23 BARDDONIAETH. Myi'yrdod pan ar fedd fy Nhads.....24 Diolch y Bardd am waredigacth y uos §4 Yr Aran a'r Eira.................... 24 Y Llowllach, &c. ar Eira............24 Ar fedd dau gymhar ocdranus....... 24 Ar Oes Dyn........................24 At a great penny worth pause a while. 24 Cynghor............................ 24 Golwgddrychau.....................24 Beddargraff Maban..................24 Beddargraff un a fu íarw yn 32 oed.. 24 HANESION CREFYDDOL. LlefoChina arGymru..............25 Agoriad Addoldj'....................25 Undeb Cristionogol.................. 26 Urddiad y Parch. H. D. Pughe......26 Cyfarfod Chwartcrol Mynwy........ 26 Undeb yr Ysgolion Sabbathol.......27 HANESION GWLADOL. Chwaliad Gweinidogaeth Syr R. Peel 28 Cyfarfodydd yn nghylch Deddfau yr Yd................................ 28 Gemau Doethineb y Duciaid, aDeddf yr Yd..............................28 Hunan yr ynysoedd bach............29 Iwerddon...........................29 Araerig............................. 29 Ma-.lagascar... t......».............. 29 Great North and South Wales and Worcester Railway Company........ 32 EsCORIADAÜ.....................,.''. 32 Priod Mr. David WUliams.. .-.'....".. 32 Píuoöäsau..........................32 Mr. W. Jone9, a Mrs. Jane Price.. 32 Mr. W. Jones, a Miss M. Wilíiams. 32 Mri T. Jones, a Miss Mary Evans.. 32 Marwolaethau.......^............ 32 ThomasThomas...................32 Mr. John Jones....................32 0\ffen Jones........................32 AMRYWION. Gweniaith Torîaidd.................32 Arglwydd John Russell..............32 Methiant y Pytatws................. 32 Llestri arian........................ 32 Treíh-eglwys.......,.Ä............32 Bara.............................•... 32 Jlhybudd j Forwynion.............. 32 Trethi..............................32 Salonica............................ 32 Dryburgh Abbey................... 32 DÔLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN ẄNES, HEOL HÍEURIG. AC AR WBETU GAN Weinidojrion yr Annibynwyr yn Ngwynedd a Déheabarth Oymrtt, neu Ddosborthwyr penodeüg eraill; Mr. H. Huirhcs, 8t. Mortin-le-Grand, Llundain; Mr. R. Hughes, Tnhernacl, a Mr. Georpre Owcns, Bethel, a Mr.W. Evans, Salem.UynUeifiad; Mr. D. I)avies, 45, Back George-strcet, Man- ohester; Mr. W. Willioms, Mardol, Shreiysbury.