Skip to main content

" $ou toa otitJttortf) ì) <0reato*tor. loô ürtog oWttornj p cr*atmr." -X IBTffMEfflJEîE ^/^'IB(0)JL Âl HTCA.11,3 DYSGEDYDD: YN CYNSWYs COFIA INT, TRAETHODAU, PERORIAETH, B ARDD O N IAETH, A HANESION. AM FLWYDDYN EIN HARGLWYDD 1846. GAN WEINIDOGION YE ANNIBYffWYR. YR ELW AT ACHOSION CREFYDDOL DOLGELLAU: ARGRAFFWYD GAN EVAN JONES, HEOL M E U R I G AU WEBTH GAN WRINIDOOION YR ANNIBYNWYR AC EEAILL.