Skip to main content

Y DYSGEDYDD. Rhif. 13. Cyf. II. IONAWR, 1842. Cyfres Newydd. COFIANT MR. JOSIAH JONES, BRAICHODNANT, LLANBRYNMAIR. Estynwyd ei ddyddiau i'r nôd uchaf mewn addewid: cafodd gryf- der i gyrhaedd y "pedwar ugain mlynedd," yna ebrwydd y darfu-— Awst 9, 1841—ac eliedodd ymaith. Mab ydoedd, y mab ieuangaf, i'r William Jones o'r Tymawr a gry- bwyllir yn Hanes Lewis Rees. Bu ei dad farw pan nad oedd ef ond blwydd oed; a gorphwysodd gofal ei fagwraeth ar ei chwaer Martha, yr hon a amlygodd yr awyddfryd tyneraf yn wyneb y fath amgylchiad. Cafodd ei dderbyn i'r eglwys pan yn unarbymtheg oed gan yr Jien Athraw Parchedig Richard Tibbot, a bu yn wasanaethgar iawn gydag achos Iesu am bedair blyn- edd a thriugain. Neillduwyd ef i ddechreu y canu pan yn ddwyar- hugain oed; ac M blaenor cân y gynnulleidfa am tua hanner can rnlynedd, yr oedd ei adnabyddiaeth o'r hen fesurau Cymreig yn ëang, ei lais yn gryf a pheraidd, a'i fyw- iogrwydd yn hynod o ganmoladwy: ac er iddo erys amryw flynyddoedd (yn wyneb fod ei lais yn gwanliau) ddymuno cael ei ryddhau o'r gofal o gychwyn y gân, parhaodd hyd derfÿn ei oes i gefnogu ymdrech- iadau y blaenor presenol, dan lyw- odraeth y farn fod dosparth y gân yn un o'r rhanau melusaf o was- anaeth y cysegr. Mae yn deilwng o sylw mai ei chwaer grybwyllcdig, yr hon ocdd fam yn Israel, fu yn ofierynol yn benaf i enyn ac i feith- rin ynddo ddawn ac ysbryd y gân. Wedi cacl helaeth brawf ei fod yn January, 1842. caru dirgelwch y fíydd mewn cyd- wybod, acyn dymuno daioni Seion; a'i fod wedi cael ei gynnysgaeddu â chymhwysderau uwchlaw y cyff'- redin i fod yn ddefnyddiol mewn cymdeithas grefyddol, etholwyd ef pan dan ddegarhugain oed i fod yn ddiacon yn yr eglwys, a gwas- anaethodd y swydd gyda'r cymer- adwyaeth mwyaf hyd derfyn ei fywyd. Yn y cymundeb olaf cyn ei farwolaeth, yr oedd yn ei le a'i gylch fel arferol: ac yn y diwedd cyflwynodd i'r eglwys, mewn dull effeithiol iawn, adroddiad y diacon- iaid am y flwyddyn cyn hyny. Yn ystìd tymhor maith ei ddiaconiaeth cafodd yr hyfrydwch o weled yr eglwys yn myned drwy lawer o oí'alon pwysig—megys helaethiadyr addoldy ddwy waith, adeiladiad y gwahanol ysgoldai, symudiad y dyledion cysylltiedig â hyny, dewis- iad tri o weinidogion a llawer o swyddogion eraill, a derbyniad cannoedd lawer o aelodau, &c. &c. mewn modd tangnefeddus. Yr oedd trefn a defnyddioldeb yr eglwys yn gorphwys yn agos iawn at ei feddwl, ac anfonodd laweroedd o ymbiliau taerion at orsedd nef ar ran ei llwyddiant. Yr oedd yn meddu y dymher a'r doniau goreu mewn cyfeillachau crefyddol. Wrtli agor ac wrth gymhwyso yr adnod- au fyddai dan syhv, wrth sylwi ar oruchwyliaethau trugaredd at gred- inwyr yr hen oesoedd, wrth adrodd Jianes Iesu, wrth grybwyll am ogoniant ei aberth, ac wrth son uin