Skip to main content

$oti oa otròttornj v <Kreatotitor. 'lîod örtog otrtutornj ç creaîrur." fi raiFSD CTum©iL âi buuî^äe: DYSGEDYDD: YN CYNNWYS COFIAINT, TRAETHODAU, AMRYWIAETH, PERORIAETH, BARDDONIAETH, A HANESION. AM FLWYDDYN EIN HARGLWYDD 1842. GAN WEINIDOGION YR ANNIBYNWYE, YR ELW AT ACHOSION CREFYDDOL. DOLGELLAU: A R G R A FFWYD G A N E V A N J O N E S, H E O L M E U RIG.