Skip to main content

Y DYSGEDYDD. Rhif. 5. Cyf. I. MAI, 1841. Cyfres Newyüŵ COFIANT EVAN JONES, DOLYMOCH, TRAWSFYNYDD. "Coffadwriaeth y cyfiawn sydd fendigedig, ond emv y drygionus a bydra." Braint annhraethol ydyw fod dynion wedi ymagweddu yn y fath fodd ag y byddo eu marwolaeth yn golled i'r byd ar eu hol mewn ystyr foesol. Y mae llawer wedi byw (weithiau am hir flynyddau) ac wedi ymddwyn yn y fath fodd, ag y buasai yn fendith annhraethol pe na buasent erioed wedi ymddangos ar chwareufwrdd amser: yn lle bod yn foddion i lesoli y byd, treuliasant eu dyddiau mewn oferedd, a buont yn felldith, ac nid yn fcndith. Mae rhai wedi ymroddi mor lwyr o ran eu cyrff a'u heneidiau i'r byd hwn, fel pc na buasai ganddynt eneidiau i barhau byth, na byd ar ol hwn. Er iddynt ymwneud â modd- ion gras, mewn modd allanol, etto nis gellir eu dwyn i fèddwl ara, ac i ymddwyn at, bethau moesol ac ys- brydol fel y gweddai i grcaduriaid rhcsymol: y byd hwn a'i bethau sydd yn cael eu mcddyliau a'u serchiad- au. O! greaduriaid tylodion i wyn- cbu byd arall, wedi gadacl gwrth- ddrychau eu scrch a'u hyfrydwch yn gwbl ar ol, ac yn wynebu ar fyd diddiwedd, a'u heneidiau yn fywiog a gweithgar, ond heb un o'r pethau a hoffent i weithredu arno am byth. Mae craill wedi cu cynnysgaeddu â deall cyflym, meddyliau treiddgar, adoniauhyawdl, ac wedi caelllawer o fantcision a breintiau crefyddol. A phe buasai y bobl hyn wedi iawn- ddefnyddio y pethau uchod, gallas- ent fod o fendith fawr yn y byd, yr May, 1841. hyn yn ddiau oedd gan Dduw mewn golwg wrth roddi iddynt y cyfryw bethau; ond, ysywaeth, nid felly y mae llawer o honynt wedi, ac yn gwneud; yn Ue bod yn fendith ac yn lles yn y byd, y maent wedi arfer eu doniau a'u galluoedd i'w lygru, ac i fod yn felldith iddo, yn eu dydd, ac am oesoedd a chenhedlaethau ar ol iddynt farw. • Mae pob dyn.'yn treulio ei dymmor yn y byd hwn i hau, a phan y bydd ef marw de- chreua fedi am byth o'r peth a hau- odd; ond ni dderfydd eífeithiau byw- yd dynol yma, pan fyddont hwy yn ymadael â'r fuchedd hon. Effaith dysg ydyw agos pob ymddygiadau yn y byd; felly pery ymarferiadau drwg yn y byd hwn hyd ddydd y farn oni wrthwynebir hwynt, a dysgu i ddynion bethau gwell. Gan hyny dylem ystyried ein ftyrdd, a meddwl wrth hau fod tymmor medi yn nesu. Mac eraill wedi cael y fraint o ys- tyried dybcn cu creadigaelh, ac i grcdu fod cysylltiad rhwng cu byw yma â'u byw byth mewn byd tragy- wyddol; neu fod cu tragwyddoldeb yn troi ar eu hymddygiadau yn y byd; ac felly wedi ymgyflwyno ac ymgysegru gyrffac encidi^u i waith ac achos Duw, yn cymeiyd gair Duw yn gynghorwr ac arweinydd trwy'r aniai dyrys, a chadw eu Ilyg- aid ar Iesu Grist eu blacnor, a ihrwy g;mhorth yr Ysbryd Glan wecîi treulio cu hoes mewn gwneuthur daioni yn mhob modd cyrhaeddadwy iddynt. Pan fyddo dynion fel hyn wedi yfed yn helaeth o ysbryd Iesu 17