Skip to main content

Y DYSGEDYDD. Riiip. 3. Cyf. I. MAWRTH, 1841. Cyfres Newydd. COFIAtfT ACE GRIFFITH, PWLLDY, BANGOR Mr. Evans anwyl! llafuriodd lawer i fyny ac i waered;—do!—do! Byddai gweinidogion yn dyfod ato; byddai yn dda ganddo eu gweled; gwcithiai drwy y nos er mwyn ennill tipyn wrth rwymo Uyfrau i gael ymborth i'w frodyr—Mr. Evans, Amlwch; Mr. Powell, Rhosy- méirch; Mr. Abraham Tibbot; Mr. Jones, Pwllheli; Mr. Sadrach, a rhai felly. Yr oeddym ninnau yn cynnyddu, ac yn hclpu, a da gan- ddom weled y pethau anwyl, a'u clywed!—ocddt—oedd! A chwi- thau, Mr. Jones anwyl, a ddaethoch yma ar ol Mr. Evans, gwedi iddo ymadacl, a myncd i'r Deheudir. O, yr ydwyf yn cofio y fath le a gaw- soch yma gy<la therfysgwyr, pobl gyfnewidiol; ond nid oes budd i neb wrth son am eu henwau, ac y maent ar ol parhau fel yr oeddynt gwedi myned i ffordd na ddychwelant! a'r Tad nefol anwyl gwedi eich bendith- io chwi y deng mlynedd ar hugain hyn, a mwy!—do!—do! Dioleh iddo byth!" Yna adroddai ämryw o'r ysgrythyrau: dywedai y geiriau santaidd gyda nerth mawr; a phan y pallai ei nerth, gorphwysai ych- ydig. Gwcdi hyn dywedai salm neu hymn. "' Tcbygwn pe bai 'nhraed yn rhydd O'r lilin gaelhiwod hyn, Na wnawn ond canu trà bwyf byw Ara ras Calfaria fryn.' " Ië, ië, byw, byw, byw byth! Ben- digedig ywlesu mawr, a bendigedig a íydd cfe yn dragywydd! Mae yr Arglwydd yn gofalu am ei eglwys, ac efe a wna hvnv bob amscr livd y Bu farw cin chwaer Gracc Griffith, Mcdi 8, 1840. Yr oedd hi yn hen, sef'80. Yr ocdd hi gyda'r Parch. William Hughes pan ydoedd yn dechreu yr achos gan yr Ymneill- duwyr Cynnulleidfaol o fewn cylch milldir i'r Ddinas: hyd hyny y gall- ent ddyfod at Fangor o Gacrynarfon, er nad oedd mwy o awdurdod gan y g^\ rthwynebwyr y pryd hyny nag y sydd y dyddiau yma; ond yr oedd eu hyfdra yn fwy, a'u bygythion yn dychrynu y gweiniaid yn fwy nag y dychrynir addolwyr Duw yn ol barn eu cydwybodau yn yr amser hwn o oed y byd, ac o oedran ein Ceidwad a aned o wraig. Mynych y cofiai yr hen wraig dduwiol hon am yr licn ddyddiau, a dywcdai, " O! yr hen William Hughes anwyl! llawer cy- farfod santaidd a gawsom ni yn Tyddyn yr Order: yr oedd cariad brawdol yn fi-wd iawn yn mysg yr ychydig nifer oedd o honom y pryd hyny. Byddai ambcll i weinidog yn dyfod i ymwcled â ni wcithiau, megis Mr. George Lewis o Gacryn- arfon, Mr. Grimth o Gacrynarfon, gwcdi hyny; Mr. Tibbot hefyd, ac ambell un. O! 'r hen blant anwyl! hwy fyddant yn barchus o William Hughes, a byddai mor dda ganddom ninnau cu gweled! Gwlcdd i'n lienaid oedd eu gwclcd a'u clywcd, bethau anwyl! Ni waeth i chwi hyny nag ychwaneg." Ar amserau eraill, rhedai Grace Griffith dros yr amserau gyda y Parefì. Daniel Evans, canlyniedydd Mr. Hughes yn Mangor:—"O! March, 1841.