Skip to main content

Y DYSGEDYDD. Rhif. 200.] GORPHENAF, 1838. [Cyf. XVII. BYWGRAFFIAD MÍSS WYNNE, PENBEDW. IN nghanol cynhyrfiad a grym bywydol y gwanwyn, pan y mao holl natur yn cyfodi i fywyd o farweidd-dra ymddangosiadol, ac anfywiogrwydd y gauaf, i ddatgan moliant y Creawdwr, ac ifynegigwaithei ddwylaw, nid yw angeu yn atíal ei ddyruod marwol; ond fe'i hawdurdodiri dciisgyn ar yrieuanc, y bywiog, y defnyddiol, a'r bawddgar, i'w ^wneyd yn gydwastad ú'r llwch, a'u rhii'o <íyda phriddellau y dytfryn. Y mae Rhag- luniaeth ddirgeledig, ond anghyfeiliornus, wedi symud un yn mlodau ei bywyd o'r eglwys ar y ddaear I'r eglwys yn y nef. Tra y mae cyfeìllgarwch yn goddef i ni dywallt dcigr ar ei hymddattodiad, ni wna Cristionogaclh oddef i ni alaru fel rbai beb nbaUh. Ni a wyddom nad yw ein chwaer wedi maric, ond "ajsgu y mae hi." Y mae lii wedi huno yn yr Iesu, ac yn ymaros yn dawel yn awr yn y dystaw fedd hyd foreu yr adgyfodiad. Y mae hi wedi cael ei thraws-symud o'r byd hwn sydd yn gyflawu o bechod a phoen i hinsawdd mwy rhywiog. Miss Mary Parry Wynne Hartley ydoedd ferch hynaf Mr. a Mrs. Wynne Hartley o Renbedw, plwyf Rhiwabon, swydd Ddin- bych. Symudodd Rhagluniaeth y rhieni i fyd tragywyddol gan adael pedwar o blant, yr ieuangaf bron ond baban. Ganwyd Mary yrhynaf (yr hon y rhoddwu ychydig hanes o'i bywyd yn awr) lonawr 20, 1817. Fe'i breintiwyd yu moreu bywyd i fwrw ei cboelbreu yn mysg pobl Dduw, ac felly lii a ddiangodd rhag llawer o bechodau a ffol- ineb, y rhai y mae ieuenctyd mor agored iddynt. O ddydd ei derbyniad i eglwys Crist byd ddydd ei hijmddattodiad, hi a arweiniodd fywyd difrvcheulyd. Ei llwybr 25 ydoedd lwybr y cyfiawn, yn goleuo fwyfwy hyd ganol dydd, Derbyniwyd hi yn aelod yn tighapel yr Annibynwyr, Croesoswallt, Rhagfyr 3, 1830. Yr hyn a ganlyn sydd gopi o lythyr a ysgrifenodd ar yr amser hwnw:— "Anwyl----------, Os ydyw yr Arglwydd wedi dechreu gwaith da ynof, effeithiwyd hyny trwy bregethiad yr efengyl. Y breg- eth a wnaeth yr argraff ddyfnaf ar fy meddwi oedd oddiwrth ler. 8. 20. "Darfu yr haf," &c. Arweiniodd byn fi i weled fy mod yn bechadures fawr yn ngolwg Duw, ac nas gallwn gael fy achub yn fy fi'ordd fy bun, ond fod yn rhaid i mi ymostwng i gael fy achub yn ei fiordd ef. Rhagwelais y byddai llawer o rwystrau yn cael eu gosod ar i'y ffordd, ond fod Duw wedi addaw arwain ei bobl trwy yr anialwch wylofus hwn, os rhoddant eu bymddiried ynddo ef. A cban fod yr Arglwydd iesu wedi gorch- ymyn hyny, yr wyf yn meddwl mai fy nyledswydd yw rhoddi fy hun i fyny i'r eglwys filwriaetbus, fel y gallwyf gyduno â'r eglwys orfoleddus, a'm cael yn mhlith y lluaws a olcbasant eu gynau yn ngwaed yr Oen. Gan ddymuno eich gwedd'i'au, gor- phwysaf, &c." Nid oes llawer i'w grybwyll am ddim yn neillduol yn mywyd iMiss W. Yn fuan wedi iddi ymuno ú'r eglwys gorfu arni gymmeryd gofal y teulu, ac a attaliwyd oddiwrth weithredu niewn cylcb o ddef- nyddioldeb eangacb na'i thŷ ei bun. Y rhai a'i hadnabyddent oreu a'i carent/îrj/n/'. Yn wir yr oedd yu ofynol wrth adnabyddiaetb gyfeillgar i bi isio ei gwerth yn briodol. Yr oedd crefydd gyda bi yn dra rhagorol yn