Skip to main content

Y DYSGEDYDD. Rhif. 199.] MEHEFIN, 1838. [Cyf. XVII. BYWGRAFFrAD FELIX NEFF. GrANWYD Fe!ix Neffyn yHwyddynooed Crist 1798, mewn pentref bychan gerllaw (ien"va Dyawyd ef i í'yuy danofal ei fam, yr lion oedd weddw, ac ymddengys ei ddysgeidiaeth foreuol y l'ath ag a barodd fawr glod i ddoethineb a duwioldeb ei fam dyner. Ni arbedwyd un llafur i gyfranu i'w feddwl tyner archwaeth at wybodaeth, ac uwchlaw poh petli ddwfn ystyriaeíh o bethau dwyfol. Tra anaml mae y teimladau a achosir a'r egwyddorion a ddysgir gan rieni duwiol yu myned yn hollol ddifudd. Ymddengys i'r aigraffiadau boreuol hyn pruol yr eífaith fwyaf dymunol ar feddwl .\'<>ff. Byddai ei waith, ac hyd yn oed ei ddifyrwch, ouatur rcsymol o1i febyd. Hoffai yn fawr olygfeydd natnr, ac ymhyfrydaiyn yr hyu ydoedd oruchel a phrydferth, ac yn aml difyrai ei hun drwy rodiana rhwng y inyuyddoedd, ac gyda glenydd tawel y llyn. Treuliodd Neff beth o'i amser mewn íjarddwriaeth, ond nid hir y bu ei feddwl uchelgais yn foddlon i'r sefyllfa dawel hon. Vn 1815 unodd â milwyr Geneva; ac fel tnilwr parodd ei ymddygiad y fath foddlon- rwydd, fel y dyrchafwyd ef mewn dwy ílynedd yn rhingyll peiriannau rhyfel, Trwy driniaeth arw y gwersyll yr ydoedd Rhagluniacth yn parotoi Felix Neff at y llafur a'r lludded oedd yn eiaros yn ngwas- anaeth y Gwaredwr. A pheth tra chyffredin ydyw y fath ymddygiad o eiddo Duw tuag at ei bobl er eu cymhwyso tuag at y dyled- swyddan sydd yn eu haros. Hynododd ei hun yn y fyddiu trwy ei wroldeb diofn a'i dduwioldeb diffuant. Ond meddylid nad oedd ei dduwioldeb yn boddloni ei swydd- 21 wyr gymmaint a'i wroldeb, oblegyd yr oedd ei ymddygiad yn rhy fanylaidd. O'rdiwedd daeth ei feddwl mor glymedig- â phethau dwyfol fel y cafodd ei gynghori i ymadael â'r fyddin, ac ymroddi i waith y weiuidog- aeth. Gwnaeth hyn yn fater gweddi ddwys a myfyrdod, fel y byddaiiddog-ael eiarwain â doethineb goruwch yr eiddo ei hun; a'r canlyniad a fu, oedd iddo adael y fyddin yn 1819, a dechreu gwneyd parotoadau i'r swydd santaidd. I'w barotoi yn fwycafodd ei ddefnyddio yn egwyddorydd am ddwy flynedd yn nhaleithiau Neufchatel, Berne a Pays de Vaud,* swydd sydd yn bodoli er'a hir amser ar y cyfandir, ac y mae yn rhoi cyfleusdra da i'r ymgeisydd am y swydd santaidd i arferyd ei ddawn. Yn 1821 symmudoddFelixNeffoSwitzer- land i Grenoble yn Ffrainc i weinyddu fel egwyddorydd. Wedi llafurio gyda ffydd- londeb yma dros 6 mis, cafodd wahoddiad i fyned i Mens i weinyddu hyd y gallai yn lle y gweinidog', ag oedd y pryd hwnw yn absennol. Wedi g-weinyddu yn ffyddlou fel eg-wyddorydd am bedair blynedd, ac ya neillduol fel yr ydoedd eilafurynbresennol yn terfynu yn Mens trwy ddychweliad y g-weinidog, yn lle pa un yr ydoedd yn gweinyddu, yr ydoedd yn awyddus i gael ei urddo i gyflawn waith y weinidogaeth. Ond yr ydoedd peth auhawsdra yn hyu: nid oedd yn hoffi cael ei urddo gan eglwys * Pays dü l'aud sj-dd dalaeth yn S\vitzerland, yn cyrhaedd o Lyn (Jeneva i Lyn Neufchatel, ac yn eynnwys rhan o hono. Dynia y rhan wastadaf yn Sẁitaerland. Berne syûd dalaeth yn eyrhaedd o fynyddoedd Jura hyd Underwalden. Neufc/ia/el sydd yu tcrfynu y naill du ar Berne, a'r tu arall ar Lyn Neui'ehatel.