Skip to main content

DYSGEDYDD CREFYDDOL: YN CYNWYS BYWGRAFFIADAU, TRAETHODAU, AMRYWIAETH, PERORIAETH, BARDDONIAETH, AC HANESION. Am y Flwyddyn 1838. pob îirtüg oWJttortlj 2 crea&ur —pob öa o&öíforrt) ç CreatoDfor* GAN WEINIDOGION YR ANNYBYNWYR. *RHODDIR YR HOLL ELW A DARDDA ODDIWRTH Y CYHOEDDIAD HWN AT ACHOSION CREFYDDOL. +*■*•*+*+>** LLYFR XVII. DOLGELLAU: ARGRAFFWYD DROS J. PUGH, HEOL FINSBURY.