Skip to main content

Y DYSGEDYDD CREFYDDOL, GWLADOL, A PHERORIAETHOL FJV CFNNtFFS I. HANES BYWYDAU DYNION ENWOG. II. TRAETHODAU. III. TRYSORFA YR YSGOLION SABBATH- AWL. ÍV. AMRYWIAETH. V. CRONICL (NEU HANES) CENHADOL. VI. BARDDONIAETH. VII. HANESION CARTREFOL MANYLAIDD VIII. HANESION TRAJÇOR. IX. PERORIAETH. ám y Fhvyddyn 1837. POB DA ODDIWRTH Y CREAWDWR.-----POB DRWG ODDIWRTH Y CREADÜR.' GAN WEINIDOGION YR ANNIBYNWYR. RHODDIR YR HOLL ELW A DARDDA ODDIWRTH Y CYHOEDDIAD HWN #t jacÿoöion CwfgDDoI. LLYFR XVI. DOLGELLAU: ÁRGRAFFWYD GAN JOHN PUGH, HEOL FINSBURY.