Skip to main content

Y DYSGEDYDD • CREFYDDOL, GWLADOL, A PHERORIAETHOL: FJV CYNNWYS I. HANES BYWYDAÜ DYNION ENWOG. II. TRAÈTHODAU. III. TRYSORFA YR YSGOLION SABBATH- AWt, IV. AMRYWIAETH. V. CRONICL (NEÜ HANES) CENHADOL, VI. BARDDONIAETH. VII. HANESION CARTREFOL MANYLAIDD. VIII. HANESION TRAMOR. IX. PERORIAETH. Ämjy Fhvyddyn 1836. POB DA ODDIWRTH Y CREAWDWR.-----POB DRWG ODDIWRTH Y CREADUR." GAN WEINIDOGION YR ANNIBYNWYR. RHODDIR YR HOLL ELW A DARDDA ODDIWRTH Y CYHOEDDIAD HWN #t 0djo0íon CrefpoDoL LLYFR XV. DOLGELLAU: ARGRAFFWYD GAN JOHN PüGH, HEOL FINSBURY.