Skip to main content

Y DYSGEDYDD. Rhif. 168.] TACHWEDD 1835. [Cyf. XIV. COFIANT AM ROBERT JONES O WERNYFFYNNON. GWRTHDDRYCH y cofiant hwn a dder- by niwyd y» aelod eglwysig y n Nhreffynnon, cyn i'r eglwys gynnulleidfaol yn Rhesycae gael ei ffurfio. Bu hyn yn y flwyddyn 1808» pan yr oedd tua 18 oed. Yr ydoedd yn by w y pryd hwnw gyda'i fatn, yr hon oedd yn weddw, niewn tyddyn a elwir, Y Mwgwd, yn mhlwyf Cilcain. Yn mis Awst 1821, ymunodd mewn priodas â Mary, gweddw PeterDavies o Wernyftynnon, yn mhlwyf Llanewgain, lle y buont fyw yn gysurus a chrefyddol hyd nes y gwahanwyd hwy gan angeu, yr hyn a ddygwyddodd ar y Sabbath, Awst 9, 1835, pan oedd wedi cyrhaedd ei 45 mlwydd oed. Gan mai dybenion cofiaint y saint ydyw dangos rhinwedd grasDuw yn dwyn dynion pcchadurus i flaguro mewn santeiddrwydd, ac hefyd dangos y rhinweddau hyuy ag y maciit yn cu harfer er efylychiad cyffrediu- ol, gan hyny cynnygir rhoddi darluniad byr o gymmeriad crefyddol cin diweddar anwyl frawd i'r dybenion hyny. Yr oedd Robert Jones yn gysson gyda chrefydd yn gyffred- inol, fel y mae llc i feddwl ei fod yn ei gwybod yn egwyddorol, heblaw fel hwyliau yn y serchiadau, o'r hyn hefyd nid oedd yu gwbl amddifad. Yr oedd yn mcddu golyg- ìadau cysson arl-yfr Duw, fel niai anfynych y gwelid dyn osefyllfaanghyhoedd o'i flaen ynhyn. Credai fod aberth Crist yn ddigonol i achub pawb,—fod ynrhaid credu ynddo er cael cadwedigaeth trwyddo,—mai anallu dynion i wneud da y w, eu cariad at bechod, —mai arnynt hwy yn unig y bydd y bai os byddant yn ol yn y diwedd,—mai eu drwg hwy sydd yn gwneud dylanwadau yr Ysbryd yn angenrheidiol iddynt cr eu dwyn i garu santeiddrwydd,—ac mai o'i benarglwydd- iaethol ewyllys da y mae Duw yn rhoddi y fendith fawrbófe i'tw bobi. Byddai ein brawd hefyd yn ymarfer â dyledswyddau crefyddol yn gysson yn eì deulu, gan eu Ilywodraethu oll wrthgyfraith Crist. Pan yn cyflogi gwasanaetbyddion 41 dywedai wrthynt y byddai raid iddynt hwy ddyfod i foddion gras, ac os halogentddydd yr Arglwydd na chaent aros yn ei deulu: er hyny perchid ef gan bawb yn y teulu yn gyffredin. Ennillodd amry w o bryd i bryd i fodyn aelodau eglwysig. Yr oedd hefyd yn un gofalus at gadw at foddion gras, fel na welid mo'i le yn wag oddieithr fod cys- tudd, neu ryw amgylchiad cyfreithlawn, yn ei attal. Yr oedd yr Ysgol Sabbothol yn agos at ei feddwl, a meddiannai hefyd gryn radd o gymhwysder at y gwaith o flaenori ynddi. Bu felly yn rhesycae yn nechreuad yr Ysgol yno; ond wedi iddo fyned i fyw i Wernyffynnon, ac i Gapel Salem gael ei adeiladu, gwuaeth ei gartref yno fel aelod cgl wysig; a bu fel tad i'r proffeswyr ieuainc yn y lle newydd hwnw, ac yn neillduol i'r Ysgol Sabbothol yno. Gosodai ei wyneb yn hyf yn erbyn prif bechodau yr oes, yn euw- edig meddwdod, yr hwn sydd yn uchel ei ben yB ein gwlad uchelfreintiog, y mae yn fynedfa ì bechodau ereill, ac yn ofid i deulu Sion, Dy wedai wrth bawb am eu beian yn eu hwynebau, ahyny yn llym a didderbyn wyneb; ond nid oedd un amser yn euog o enüibio neb yn ei gefD. Cerid a pherchid ef yn fawr gau y rhai a geryddai, a chly w- odd yr ysgrifenydd fod rhai o'r cyfryw yn cwyno yn fawr ar ei ol. Perchid ef fel cym- mydogganbawb yn gyffredin, pa unbynag a'< proffeswyr ai ynte heb fod felly. Meddiannai R. Jones hefyd ar ddawn a gwybodaethi ddangosacamddiffyn egwydd- orion ei gredfel Ymneillduwr, yn ol y drefn eglwysig gynuulleidfaol, o gydwybod, ac ymdrechai ddangos tuedd dda y cyfryw mewn bywyd o ymarweddiad diargyhoedd, er ccisio ènnill ereill at Grist. Bu yn aelod eglwysigdros 27 o flynyddau, ac nichafwyd achos yn y cyfryw ysbaid o amser o roddi cerydd eglwysig aruoam un bai cyhoeddus. Y tro diweddaf y bu yn nhý yr ^rglwydd oedd y cyfarfod fu yn Salem yr áìain o fia Gorphenaf diweddaf, pryd yr yraddangosai