Skip to main content

Y DYSGEDYDD. Rhif 164] GORPHENAF 1835. [Cyp. XIV. BYWGRAFFIAD Dr. MORRISON, O CHINA. Y GWR hwn ydoedd y ccnhadwr Protest- anaidd cyntaf iChina, asylfaenydd yrYsgol Saesoneg-Chineaidd yn Malacca. (Cymmer- wyd yr hyn a ganlyn o,r Drysorfa Efengyl- aidd am Ebrill diweddaf.) "Yn einrhifyn diweddafrhoddasom hanes am farwolaeth alaethus y cenhadwr ar- dderchog hwn, yn nghyda'r sylw a wnaéth Cyfarwyddwyr y Gymdeithas o hyny; y mae yn awr yn orphwysedig arnom roddi talfyriad cryno o'i nodweddiad, ac agorger g-wydd y byd Cristionogol ragdremiau o'r maes tra buddfawr, i'r hwn y gwnaeth efe anturiaethau mawreddog trwy ei alluoedd santaidd a'i fywyd duwiol. Y mae yngysur tra rhagorol i deulu a chyfeillion Dr. Mor- rison, ae hefyd i'r rhai a deimlant ran yn nghynnydd y Genhadaeth Chineaidd, fod ei fab hynaf—yj* hwn sydd yr un enw ag ef ei hnn—«-wedi ei hyfforddio mor dda a duwiol yn yr efengyl, a'i fod mewn amryw fFyrdd wedi eigynnysgaeddu mordda âchymhwys- derau i ddwyn yn mlaen wahanol orchwyl- ion eidad trancedig. Bydded i'r dyn ieuanc gobeithiol hwn gael rhan yn ngweddíau cyfeillion y Genhadaeth, ar iddo gael ei gynnal yn ddiysgog yn y ffydd Gristionog- ol, ac i ddechrenad mor ddedwydd lewyrchu fwyfwy hyd ganol dydd. Oddiwrth fod ei alluoedd a'i ddysgeidiaeth ar waith yn ngwasanaeth Crist yn China, y Iles mwyafa all ddeilliaw i'r Genhadaeth, ac os na farna efe ei bod yn ddyled arno ymroddi i waith y weinidogaeth, ei gynghor a'i gydweith- rediad fel llygolwr duwiol ac annogawl a fydd yn gynnorthwy annhraethol, mewn amser i ddyfod, i'r ccnhadauaddichonfyued yno i gyflawni gwaith apostolaidd ei dad. "Wrth droi at hanes Dr. Morrison, yr ydym yn cael ein hargyhoeddi yn anwrth- wynebol ei fod ef wedi ei godi ganliaglun- iaeth i blanu y ffydd Gristionogol yn nhiriogaethau ëang China. Buasai dyn o gymhwysderau cyffredin yn hollol annigonol i'r gorchwyl a gyflawnodd efe: llygaid holl 25 ardaloeddcredoedd,saithmlyneddarhugain yn ol, ar y bachgenyn yn myned allan yn nerth Duw, at bobl o iaith ddyéithr a thafodiaith galed, gwlad-ddysg (politìcs) a chrefydd y rhai a guddid oddiwrth bawb ereill, i ddysgn iddynt ' anchwiliadwy olud Crist.' Ond ychydig y pryd hwnw a edrychai ar yr antur yn obeithiol, pan yr oedd llawer yn edrych arni gyda drwg- dybiaeth ac ofn. Ond yr oedd y cenhadwr ieuanc yn gweddi'o ar fod y sefydliadanodid iddo ef gan y Cyfarwyddwyr y cyfryw aga fyddai yn mhob golwg yn rhoddi cyflawn leiddo ef ymorphwys ar y Fraich hollallu- og. Nid oedd ef yn arswydo rhag yr an- hawsderau mwyaf dychrynawl, ond byddai yn ymffrostio yn ei wendìd fel y byddai i nerth Crist aros arno cf, ac ar waith ei ddwylaw. Y cylch a nodid iddo ef a atebai i'w ddymnniadau mwyaf gwresog; China oedd y wlad yr hiraethai am fyned iddí; meddyliai am ei phoblogrwydd gorlawn, am ei gwrthwynebiad penderfynol i grefydd a Hywod-ddysg, am yr enwogrwydd a fyddai yn y diwedd i lwyddiant y fath antur hyf a pheryglus: efe a aeth allan yn gynnorthwy i'r Arglwydd yn erbyn y cedyrn. "Yn agwedd meddwl Dr. Morrison yr ydym yn canfod y prif gymhwysder ynddo i'w sefyllfa ddyfodol i fod yn Genhadwr i China. Yr oedd ganddo wrolder ddigon i beidio â digaloni yn ngwyneb anhawsdra yrorchest; yroeddganddoffyddynaddewid a gallu Iehofa i roddi iddo ef nerth i ymgyf- lwyno, heb un ammheuaeth, i wneuthur y ddyledawydd orphwysedig: mewn gair, yr ydoedd yit addas i'w waith, á'i waith iddo yntaú, yr hyn gymhwysder nis gall Cyfar- wyddwyr ein gwahanol Gymdeithasau fod yn rhy ofalus yn ei gylch wrth anfon eu cenhadau allan i amryw fanau. Galluoedd eneidiol ac arferiadau cenhadau a ddylent gael eu hystyried yn fanwl. Ni ddylid anfon i lndia neu China uu a 'wnae y tro ond yn unig i sefyllfa îs, Nid ydytn ni yu