Skip to main content

Y DYSGEDYDD CREFYDDOL, GWLADOL, A PHERORIAETHOL ŸJV CYNNWYS t. HANES BYWYDAU DYNION ENWOG. II. TRAETHODAU AR DDUWINYDDIAETH. III. TRYSORFA YR YSOOLION SABBATH- AWt. IV. AMRYWIAETH. V. CRONICL (NEU HANES) CÈNHADOL. VI. BARDDONIAETH. VII. HANESION CARTEFOL MANYLAIDD. VIII. HANE8ION TRAMOR. IX. PERORIAËTH. Am y Flwyddyn 1835* " POB DA ODDIWRTH Y CREAWDWR.-----POB DRWG ODDIWRTH Y CREADÜR." GAN WEINIDOGION YR ANNIBYNWYR. RHODDIR YR HOLL ELW A DARDDA ODDIWRTH Y CYHOEDDIAD HWN LLYFR XIV. DOLGELLAU: ARGRAFFWYD GAN JOHN PUGH, HEOL FINSBÜRY.