Skip to main content

Y DYSGEDYDD CREFYDDOL, GWLADOL, A PHERORIAETHOL íW CFNNfFFS I. HANES BYWYDAU DYNION ENWOG. I V. CRONICL (NEU HANEs) CENHADOL. II. TRAETHODAU AR DDUWINYDDIAETH. VI. BARDDONIAETH. III. TRYSORFA YR YSGOLION SABBOTH- VII. HANESION CARTREFOL MANYLAtDD. AWL. VIII. HANESION TRAMOR. IV. AMRYWIAETH. I IX. PERORIAETH. Am y Flwyddyn 1834. " POB DA ODDIWRTH Y CREAWDWR.-----POB DRWG ODDIWRTH Y CREADUR." GAN WEINIDOGION YR ANNIBYNWYR. RHODDIR YR HOLL ELW A DARDDA ODDIWRTH Y CYHOEDDIAD HWN &t %tỳoúon CrefyööoL LLYFR XIII. DOLGELLAU: ARGRAFFWYD GAN JOHN PÜGH, HEOL FINSBURY.