Skip to main content

DYSGEDYDD Rhif. 11.] TACHWEDD, 1825. [Cyf. IV. PROFÍAD PARCHEDIG JONATilAN EDWARDS. Parhad o tu dalcn 292. AnẀYL Ddysgedydd,— O na bai cich holl ddarllenwyr, i'e, holl ddynolryw yn credu tystiolaeth y gair am ardderchawgrwydd gwirgre- fydd! canys, "Gwyn ei fyd y dyn a gaffo ddoethineb, a'r dyn a ddygo ddeall allan. Canys gwell yw ei marsiandi'aeth hi ua marsiaudiaeth o arian, a'i chynyrch hi sydd yn well nag aur coeth. Gwerthfawrocach yw na gemmau : a'r holl bethau dyiuunol nid ydyot gyffelyb iddi. Hir-hoedl sydd yu ei Uaw ddehau hi; ac yu ei Haw aswy y mae cyfoeth a gogoniant. Ei ffyrdd hi sydd ffyrdd hyfrydwch, a'i holl Iwybrau hi ydynt heddwch. Pren y byẅyd yw hi i'r neb a ymaflo ynddi: agwyneifyd a ddalio eiafael ynddi hi," Diar. 3. 13,-18. Meddyl- iwu fod profiad Mr. Edwards, yn eglurhad ymarferol o wirioncdd yr ysgrythyrau uchod. Ac mae yn sicr y caiffpobnn o'ch darllenyddion a ymofyno am wir grefydd fel y petìi penaf, 1ír|w f cysurus yn ei fynwcs eí hun, fod ei ffyrdd'hi yn ffyrdd hyfryd- wch, a'i holl Iwybrau yn heddwch. Mae y gwr da yn myned rhagddo i adrodd yr hyfrydwch oedd yn fwynhau yn ffyrddyrArglwydd, fel y canlyn.— Ionawr 12fed, 1824. Gwnaethum gyflwyniad difrifol o honof fy hun i Dduw, ac ysgrifenais i lawr íÿ addunedau, gan roddi fy hun a'r hyn oll a feddwn i'r Arg'wydd i fodo hynyallan yn eiddo ef, heb ystyried fod geuyf un hawli'm fy hunmownun ystyriaeth. Addunedais gyda dwys- der mawr i gymeryd Duw i fod fy unig etifeòdiaeth a'm hyfrydwch, ac nad edrychwn ar un peth arall yn un rhan o'm dedwyddwch, ac y cymerwn ei ddeddfau yn unig reol fy ufydd-dod, ac y byddai i mi ymdrechu â'm boll egni yn erbyn byd,cnawd,a diafol,hyd ddiwedd fy oes. Ond darostyngiad annrhaethadwy sydd yn gweddu i mi, am fy mod wedi bod uior bell oddi wrth gyflawui fy addunedau. Mwynhcais helaethrwydd tra melus o gyfeillach grefyddol yn y teulu lle yr oeddwn yn ymdaitb yn Nghaerefr- og, sef gyda Mr. John Smith, a'i fam dduwiol. Ymglyinai fy oghalon mewn serçh a chariad at y rhai a ymddaug* osant yn ganlynwyr diffuant yr Iêsu bendigedij;; teimlwn hiraeth mawr ain gyunydd teyrnasCrist yu y byd, ac am hyn yr oedd i han fawro'm gweddi- an ystafellaidd. Pa bethau bynag a gìywií am Iwyddiant teyrnas Im- manuel, llawenychai fyngbalon: ar- 2 S