Skip to main content

DYSGEDYDD Uiiif. 10.] HYDREF, 1825. [Cyf. IV. PROFIAD PARCBEDIG JONATBAN EDWARDS. . í AnWYL Ddysgedydd;—Meẃn dau o'chRhifynau yn ddiweddar, rhoddais ychydig hanes am y pethau mwyaf" nodedig yn mywyd a marwolaeth yr enwog Jonathan Edwards. Yr wyf yn meddwl yn awr, trwy eich cenad, i osod ger bron eich darllenwyr ychydig o'i brofiad, wedi ei ysgi ifenu â'i law ei hun. O'm rhan fy hnn, gallaf ddywedyd na ddarllenais nem- awr o bethau yn amlach na'r hyn a ysgrifenodd y gweinidog duwiol hwn am yr hyn a brofodd o waith Duw ar eigyflwr; a hyderu yr wyf na fu y darlleniad o hono yn ddifndd i fy enaid. A chwennychwn i'm cyd wlad- wyr wrth ddechreu ei ddarllen godi eu dymuniadau difrifol at Dad yr ysbrydoedd am yr Ysbryd Glân i wcithredu ynddynt y teimladau a'r tueddiadau hyny a'u cymhwyso i fy w byth yn nghymdeithas y prynedigion yn ngwlad yr hedd. Bu Uawer o feddyliau genyf, medd Mr. Edwards, am fy enaid er yn blen- tyn ; ond cefais ddau dymor o dderFrö- ad neillduol. Y cyntaf pau yr oeddwn yn fachgcn, cyn myned i'r athrofa, pan yr oedd adfywiad nodedig ar grefydd ya nghynnulleidfa fy nhad. Y pryd hyn bu argraífiadan dẃysion ar fy meddwl yu nghylch mater fy enaid dros amrai fisoedd.—Yr ocddwn Hydre», 1325.] yn dra diwyd mewn dyledswyddau crefyddol — affèrwn weddiò Um waith y dydd yn y dirgel, a threíJic llawer o amser mewn ymddiddaniou crefyddol gyda bécbgyn eraill, a byddem yn arfer gweddio gyda'n gilydd. Profais lawer o hyfrydwch raewn pethan créfyddol, er nas gẁn o banatur. Yr öedd fy meddwl yn fawr yn y gwaith, yn ddiwyd ìawri yn y cyflawniad o ddyledswyddau, ac yr oedd fy hnnan gyfiawnderau yn fy moddloni yn fawr. Trwy gynnorthwy fy nghyd ysgolheigion codasom fwth mewn lle dirgel iawn, fle y byddem arferol o gyfarfod i weddio; ac yr oedd genyf hefyd amrai o lefydd dirgel yn y coed, î ba rai yr awn i weddio ar fy mben fy hnn. Ar yr aohlysuron hyn byddẃn yn cael fy effeithio yn fawr; fy seic'niadauoedd- ynt fywiog ac yn hawdd eu cynhÿrft, ac yn y cyflawniad o'r pethau byn yr oeddwu megis yn fy êlfen. Eto nid wyf yn golygu fod y gẃeithrèdiadau hyn yn gywir, uac yn tarddn oddiar iaẅn egwyddor; a meddwl yr wyf fod Uawer yn camgytneryd y fath weith- rediadau am waith cadwedigol yr Ysbryd Glàn ar yr enaid. Ond ni pharhaodd y pe'thanhynond dros amser. Collais fy holl deimladau byfryd a gade#ais heibio, yn mron yn 2 02