Skip to main content

dysgedy Rhif. 9.] MEDI, 1825. COFIANT, [Cyf. IV, Ddiweddar Sarah Griffiths, gwraig J. Griffìths, Gweinidog yr JSfengyl (gynt yn Machynlleth, ondynawr)yn Tŷddewi; Swydd Benfro. ^R ydoedd Mrs. Griffîths, yD nnig ferch i Mr. Henry Phillips oLlanferan, yn agos i Dŷ ddewi, Gan nad oedd blentyn ond hi, a chan fod ei rhieni mewn sefyllfa dda yn y byd, cafodd yn ei dygiad i fynu lawer o fanteis- ion gwybodaeth naturiol, ood ni chafodd gymaint o fantcisiou crefydd- ol. Er hyny inae'n debyg i'r Ar- glwydd yr hwn sy'a trugarhau wrth y neb y myuo a'r pryd y myno, ym- weled a hi yu ftordd ei ras yn o foren. Cafodd ei hynnill i feddwl yn barchus am grefydd a chrefyddwyr, pan yn ieuaogc iawu ; ond yr amser cyntaf ag y teimlodd ryw argraffiadau neillduol ar ei meddwl o bethau y byd tragywyddol, oedd with wrandaw Mr. Wailow, o Aberdaugleddyf; (ililford)yt hwnoedd yr amser hwnw yn gweinidegaethu yn y Tahernaclyn Hwldordd: Ile yr oedd hitbau, ac y bu amiyw flynyddau yn yi ysgol. Ei destun y tro hwnw oedd yn Dat. 3. 15, 16. pan oedd y pregethwr yn sylwi (yn yr iaith saesonaeg) ar yr ymadrodd, "Mi a'th chwydaf di allan o'ui geoau," cScc. ac yn gosod allan y modd y bydd i'r Arglwydd fwrw ymaitb,fel pethffîaidd ganddoy cyfryw nad ydynt mewn modd caUnog a Meui, 1825.] gwresog gyda'i waith ef; teimlodd ei meddwlyn caelei lenwi a braw, am nad oedd hi wedi gwneuthur achos ei henaid ei phrif ofal, a gwaith yr Ar- glwydd yn brif orchwyl iddi hyd yn hyn. Gwnawd yfath argraffiadau ar ei meddwl y pryd byny, nad anghof- iodd 'mo honyot tra y bu yn y byd, Er bypy bu rai blynyddoedd wedi hyny cyn iddi ymuno yn gyhoeddns ag eglwys Crist, yr hyn a gymerodd leynyflwyddyn 1808, yn mhlith yr Anymddibynwyr yn Rhodiad. Yr. amser hwnw pan oedd hi wedi amlygu pendeifyniad ei meddwl a'i dymuniad i uno a'reglwys, (a byny wedi cael ei hysbysuW aelodaH yn gyffrcdin, yn ol yr arferiad;)cyo iddi gaelei derbynyn rheolaidd, bu farw ei thad. Amgyleh- iad oedd bwu nad ocdd uti dysgwyliad amdanoyr amser bwuw, a chafodd effaith mawr ar ei mcddwi ; tybiodd y buasai hyn yn achlysnr o rwystr iddi am hir amser yn mhellach i enwi ei hun yu mhiith teulu Duw, ond nid felly bu ; ni phrofodd un aohawsdra i gytìawni dyinuniad ei chatoa yn ddioed. Yr oedd agwedd ei meddwl hi yu yr amgylchiad hwu, yn wahanol iawni'rhyn ydyw gan Iawer, gormod o duedd sydd mcwn dynion wrth. 2 K