Skip to main content

DYSGEDY RlIIF. 8.] AWST, 1825. [C*F. IV. CYNLLYN, NEU Ychgdig 0 hanes yr Athrawìaeth sydd yn cael ei galw yn GALFINIAETH. [Parhad o'w Rhifyn diweddaf tu dal. 196.] * N fuan ar ol i Dduw greu dyn yn j berffaith ar ei ddelw ei hun, a rhoddi gorchymyn iddo, yn nghyda bygyth- iad os troseddai, gnn farw y byddai farw; a hyny yu y dydd y troseddai efe. Yr ydym yo cael tystiolaeth gwbl eglur fod y dyn Adda wedi tori y gorchymyn,agyrydymniyn ddigon- oldystion eiu bod yn ngafael marwol- aeth, gair byr, ond mawr ei bwys, a helaethei ystyr ! Y mae dyfnderoedd o drueni yn gynnwysedig ynddo : marwolaeth ysbrydol—ymadawiad â Duw — digofaint dwyfol — holí lwgr natur—llywodraeth greulawu Satan— cyhuddiadaucydwybod euog— arteith- ian tragywyddol uffern—mwy o drueni uagy gellir byth ei fynegn, sydd gyn- nwysédig yn y farwolaeth lion. Ac hefyd y mae y fa.rẃolaeth hou wedi teyrnasn ar holl ddynolryw hyd hedd- >vv. Mae y pum' pennod cyntat'oGenesis yn rhoddi prawfsicr ac atluist, fod Adda, a'i holl hilingaetli ynddo, wedi myned tan rym marwoUiethysbrydul yn eu heneidiau, sef yn euog ger brqn Duw, ac yn Ilygredig eu tueddiadau. Pe bawn yn nodi yr boll fanau o'r Ys- grythyr sydd yn datgan dwfn drueni dyn, fe fyddai yn ddigon i lenwi y Cyhoeddiad hwn am lawer o fisoedd. Os cbwiliwn yr Ysgrythyr ni a gawn fod holl fwriad meddylfryd calon dyn yn ddrygìonus, yn ddrwg o'i ieuenctyd, wedi ei lunio mewnanwiredd aphechod, yneìyniDduwyynol o'i ogoniant,yn farw mewn camwedd a phcchod. A chan ufod holl fwriad meddylfryd calon dyn yn ddrygionus bob atnser;" gwelwn yn eglur "ua ddichon neb ddyfod at y Älab oddieithr i'r Tad ei dynu ef;" ac hefyd ein bod yu "feirw mewn cam- wedd a phechod!;" ao nid oes gan neb marw yr un ewyllys i ddyfod yn ol atDduw; ac hefyd mae eu dychweliad yn cael ei briodoli i rad ras yn unig. Hefyd maemarwolaethplant bychain, "y rhai ni phechasant yn ol cyffelyb- iaeth camwedd Adda," (h. y. yn weithredol,) yu brawf sicr eu bod yn bcchaduriuid gwreiddiol, ac hafyd eu bod yn gyfrifedig yn y cyfammod oedd rhwng X)uw ac Adda, neu fel y mae y duwinyddion yn ei alw, Cyj'ammod gweithredol; pe amgen, auuglníìawn 2 F