Skip to main content

DYSGEDYDD <S*efgìrîrol. RlUF. ô.] MAI, 1825. [Cyf. IV. COFIANT BYR AM Y DIWEDDAR ENWOG JONATHAN EDWARDS, A> C 0 AMERICA. JbiR y dylid cadw coffadwriaeth y cyf- iawnyn fendigedig, eto amcan penaf bywgraffiadau ydyw, Rid coíi i'r gol- wg enwogion y cynoesoedd fel delwau i'w haddoli, ond dylid crybwyll yu fyr eu gwendidau er ein haddysg, eu cwympiadau er ein rbybudd, ac ar- ddanges eu rhinweddau er cyfarwydd* id ac annogaeth i ni ddiiyn eu fiydd a'u duwiol ymarweddiad. Ond rby anhawdd fyddai dywedyd digon am y President Edwards heb fyued dan y cyhuddiad o weniaith a phleidgar- wch. Ganwyd ef ar y 5ed o Hydref,1703, yn Windsor, talaeth Conecticut, Gog- ledd America, Ue y bu ei dad yn weinidog ffyddlawn a defnyddiol am yspaid agos i driugain mlynedd, a'r lle y gorphenodd ei yrfa yn dawel yn ei nawfed rtwydd a phedwar ngain, o gylch deufis cyn marwolaeth ei unig fab Jonathan. Yr oedd ei fam hefyd yn nodedig o ran ei synwyr a'i duw iol- deb, ac ymadawodd yn gysurus à'r fuchëdd hon yn fuan wedi ymadawiad ei iuab a'i phriod, o gylch y ddegfed flwydd a phedwar ugain o'i hoed* ran. Bu iMrj Edward» ddej; o cbwior ydd, pedair o ba rai oeddynt býn, a chwech yn ieuengach nag ef; ac yr oedd ei hynafìaid yn perthyn i rai o'r teuluoedd mwyaf eu bri a'u cymeriad yn holl America. Pan o gylch deuddeg oed anfonwyd ef i athrofa Yale; a thra y bu yno, yr oedd ei ymarweddiad yn sobr, a'i gynnydd yn nodedig; a thrwy hyny daethyn amlwg i'wholl adnabyddwyr ei fod wedi ei gynnysgaeddu à meddwl cryf ac aweuyddgar. Yr oedd yn pathaus gasglu a Hwytho ei feddwl à thrysorau gwybodaeth, gyda mwy o awydd a hyfrydwch nag a brofai'r cerlyn mwyaf oybyddlyd, wrth oi" lwytho ei drysordai ag arian ac ag aur. Trwy hyn daetb i fod yn dra chyfar- wydd yn y gwybodaethau a'r celfydd- ydau, ac i ymbleteru yn fawr i chwlio mewu i feusydd anian ; ond pì if destyu ei fyfyrdod ydocdd atbron- ddysg ẁesawl a duwinyddiaeth. Ychydig cyn ei fod yn ddwy ar bymtheg oed, derbyniodd ei urdd- raddiad cyntaf trwy gael ei wneuthur yu "Wyryf yn y Celfyddydau." Arhosodd yn yr athrofa o gylch dwy flyoedd ar ol byny, yn ymbarotoi