Skip to main content

DYSGEDYDD Rhip. 4.] EBRILL, 1825. [Cyf. IV. COFIANT PARCHEDIG JOHNCALFIN, 0 GENEVA: Gydag ychydig o hanes yr Athrawiaeth sydd yn cael ci' galw yn GALFIMAETH. Parhadotudalen66. EFE'» ddywed yn mhellach, " Yr wyf yn gwirio mai íy ewyllys a'm bwriad yw parhau yn yr «n gred a chrefydd, heb fod genyf obaitb na nodded arall beblaw yn ei fabwysiad rhad o honof, ar yr hyn y mae fy holl sail am iacbawdwriaeth. Yr wyfyn coâeidio y gras a roddodd efe i mi yn Nghrist Iesu, ac yn dal gafael yo nheilyngdod ei angau a'i ddyoddef- aint ef, fel y cladder fy holl bechodau; ac yr wyf yu erfyn arno fy ngolchi a'm glanhau felly yn ngwaed y Pryn« wr mawr hwnw, a dywalltwyd dro» bob pechaduriaid truain, fel y byddo i mi gael ymddangos ger ei fron ar ei ddelw ef. Yr wyf yn gwirio hefyd, ddarfod i mi, yn ol mesur y gras a gyfranwyd arnaf, ymgeisio at gy- hoeddi ei air ef yn ei burdeb, mewn pregethau ac ysgrifeniadau, gan yni- drechu am ddeongli yr ysgrytbyr lán mewn modd ffyddlawn ; ac na ddarfu i mi yn fy holl ddadleuon a fu rhyngof a gwrthwynebwyr y gwirionedd, er- ioed arfer dichell na dadleuyddiaetli ystrywgar, ond fy mod wedi amddiff- yn y gwir raewa modd didwyll. "Ond Oh! mae fy sel (os yw yn baedduyr enw) wedi bod mor oeraidd a phrin, fel y mae yn rhaid i mi addef fy mod yn fyr o'm dyledswydd, ac yn mliell yn ol, yn mhob peth, a thrwy bobpeth; ac oni bai ei gymwynaa- garwch annberfynol ef, ni byddai y cwbl o'rael a ddapgosais ondysgafn fel mwg,ac ni wnai y rhadau a gyfranodd araaf ddim ond fy ngwneuthur yn fwy euog. Gan hyny nid oes i mi uodded ond tauhyderuy bydd iddo efsyddynDad y trugareddau, ddangos ei hun ynDad i mi sydd yn bechadur mor resynol.'» Uallwn gasglu oddiwrth ei ewyllyn uad oedd efe prin yn werth triugain punt: uc os beruir y buasai ei eiddo yn werth chwe cymaint yn eia dyddiau ni, ni wnai hyny ond gaduel lle i ni farnu mai nid un bydol oedd Catein. Ebrill 27, daeth swyddogion y ddinas ato, yn ol ei ddymuniad ara ymadroddi ychydig wrtbynt cyn ei farw; ac efe a lefarodd wuhynt fel y canlyn : " Yr wyf yn diolch i chwi ain y tiriondeb a ddangosasoch tuaj ataf fi, er mor anüheilwug, ac am y proflou