Skip to main content

DYSGEDYDD Rhif. 2.] CHWEFEOH, 1825. [C\F. IV. COFIATST PARCHEDIO JOHN CALFIN, O GENEVA; Gydag ychydig o hanes yr Athrawiaeth sydd yn cael ei gah» yn GALFINIAETH. X GWR tra cnwog hwn u anwyd Gorphenaf 10, 1609, y» Noyon, tref yn Picardy, talaith o Ffrainc. Ei rieni oeddynt mewn sefyllfa gymhed- rol yn y byd ; a baont ofalus ac ym- drechgar i roddi dysg i'w mab hwn, gan obaithio ci weled yn ofteiriad. A bwy a'i danfonasant ef i Paris; a chafodd ei roddi dan olygiad un Marturin Cordier, yr hwn oedd yn ysgol-feistr nodedig. Wedi hyny efe a roddwyd yn ysgol- dŷ Montaign, Ue yr oedd Yspaenwr dysgedig yn athraw. Yna efe a aeth rhagddo yn gyflym mewndysg; ac yr oedd i'w waled yn grefyddol ei ag- wedd, ac yn geryddwr mynych ar anfoes ei gyd-ysgolyddion. Medrodd ei dad gael bywioliaeth cglwysig iddo yn agos i dref Noyon, cyn ei fod yn ugain oed ,* ac yu y Ue hwnw (a clwir Pout l'Eveque) efe a bregethodd yn fyuycli, er nad oedd efe wedi derbyn urddau eglwysig. Efe a ddechreuodd ddyfal chwilio yr ysgrythyrau, a thrwy hyny efe a ganfu y Uygredigaeth oedd wedi Honwi y Synagog Babaidd, ac a aeth yn ol dymuniad ei dad i ddinas Orleans, i astudio y gyfraith wladol, dan olygiad y cyfreithiwr enwog hwnw Etoile. Aeth oddiyno i ddinas Bonrges i gael ychwaneg o'r un fath addysg ; a chafodd yno gy mdeitbas fuddiol mewa golygiad crefyddol, ac addysg helaeth- ach yn yr iaith Roeg. Hefyd, tra y bu yn Bourges, efe a bregethodd aml- waith «fewntref fechanoedd gerllaw, a clwid Ligaers. Ei dad a fu farw tra yr oedd ef yn Bourges, ac yntau a ddychwelodd adref i Noyon, yn y ftwyddyn I535L Aeth yn fuau L Paris yn y bwriad o adael y gyfraith, ac ymarfer à dnwin- yddiaeth; ac yno, yn y flwyddyn ganlynol, afe a gyhoeddodd lyfr o'i sylwadau ef ar ran o waith Seueca. Yn nghylch y pryd hwn efe « dde. chreuodd bregethu yn groes i ddaliad- au eglwys Rhufain; ac yr oedd y rhai tueddedig at ddiwygiad yn edrych arno gyda Uawer o barch a chariad : a bu ei sel a'i wresogrwydd yn achly- suro enbydrwydd iddo, fel y bumewn peryglo'i fywyd. Ond wedi ychydig