Skip to main content

DYSGEDYDD <&vtî$tùh RlUF. 1.] IONAWR, 1825. [Cyf. IV. COFI^NT Am fy wyd a merthyrdod Y PARCHEDIG GEORGE WISHART. Y, R oedd Mr. Wishart yn un o'r merthyrou enwocaf a ddjoddefodd yn Scotland, yn nechreu y diwygiad. Ganwyd ef yn y wlíid hono o ddeutu y flwyddyu 1519, ond yn mhrif ysgol Caergrawnt y cafodd ei ddygiad i fynu i'r weinidogaeth. Dychwelodd i Scotland ynghylch y flwyddyn 1544, a bu dros ryw yspaid yn aros yn nhref Montrose, yn cadw ysgol, ac yn cy- hoeddi efengyl lesu Grist. Symud- odd o Montrose i Dundee, ac yno tra yr oedd yn pregethu gyda sél ac aw- durdod nodedig, ymgynhyrfodd Uid y pabyddion yn ei erbyn. Yr oedd yr erlidiwr creulawn hwnw yCardinal Rcaton, y pryd hyn mewn rhwysg mawr yn Scotland, ac yn arch-esgob St. Andrews, yr hwn a fu yn offerynol i'w yrru ymaith o Dundee. Pan oedd Wishart yn diweddu ei hregeth un diwmod, gwrthwynebwyd ef yn gy- hoeddus gan un Robcrt Miln, gan roddi iddo orchymmyn, yn enw y frenhines a'rrhaglaw, na íîii.ai bwynt niwyach â'i bregcthan. Ar ol bod yn ddistaw ychydig, dy- wedodd Wishart, "Yr wyfyn galw Duw yn dyst nad wyf yn eich blino, ond eich cysuro : ond sicr y w mai nid trwy wrthod gair Duw, ac ymiid ym- aith ei weision o'ch plith y mae i chwi gael cysur. Ar ol fy ymadawiad i, enfyn Duw i chwi gcnhadau, nad ofu- ant na thân nac alltudiaeth. Mewn perygl am fy mywyd yr wyf wedì pregethu i chwi air Duw. Ond yn awryr ydych yn fy ngwrthod. Os bydd i chwi hir lwyddiant, nid yr Ys- bryd Glan sydd yn fy nhywys ; ac os daw arnoch flinder annisgwyliadwy, cofiwch mai hyn yw'r achos o hono,— tröwch at Dduw mewn.edifeirwch, oblegid trugarog yw efe." O Dundee symudodd i ochr orllew- ínol Scotland, lle ei derbyniwyd yn Ilawen gan laweroedd. Ond yma gwrthwynebwyd cf pan arch-esgob Glasgow, yr hwn oedd yn cael ei gynhyrfu i hyn gBn y Cardinal Bea- ton. Yr Aroh-esgob a ddacth » Ayr i'w wrthwynebu, a thra y bu yr Arch- esgob yn prcgethu yn yr cglwys, pre- gcthodd Wishart wrth grocs y faieh- nad, gyda'r fath rym a Hwyddiant, fel yr argyhocddwyd amryw ag ocdd- ynt o'r blaen yn clynion i'r gwirion- edd. Yn fuan wedi hyn hysbyswyd iddo fod pla wedi tori allrn yn Dundce,