Skip to main content

DYSGEDYDD 2?» cpnntoge HANES BYWYDAU.-TRAETHIADAU AR DDUWINYDDIAETH,$c. HANES YR EGLWYS.-----AMRYWIAETH.-----CRONICL CENHADOL.—HANES GWLADWBIAETHOL.— BARDDONIATH,—PERORIAETH. QAN WEINIDOGION YR ANYMDDIBYNWYR, 1 Cor. III. 9. " Cyd-weithwyr Duw ydym ni." ¥ PEDWERÝDD LLYFR. DOLGELLAU, ARGRAFFWYD GAN RICHARD JONES.