Skip to main content

DYSGEDYDD %w- IÎHIF. 11.] TACHWEDD, 1824. [Cyf. III. HANES JONATÍIAN BROWN. Yr hanet canhjnol a gymertcyd allan o waith y Parch. Dr, Calamy, sef 'JJanes amseryddiaeth eifyicyd, a'i amser ei hun.' ' i R oedd yn arfeifad gyffrediupl genyf er yr amser cyntaf y sefydlais yn nihlith y gynnulleidfa ynWestmiu- ster, arddydd yr Arglwydd, o ílacn gweinyddiad yr ordinhad o swper yr Arglwydd, roddi ruybudd o fy niwr- iad i weini yr ordinliad y Sabboth canlynol; nc hefyd i wahodd y cyfryw a fyddai yn de'wis ymddyddan â nù yn achos eu heneidiau, i ddyfod i fy nhý y prydnhawn dydd Iau o tìaen y cyniundeb, Wedi gwneuthur i'elly ar un tro neilldnol, (nid wyf yn cotìo y flwyddyn,) pan ddaetbym adref nr y pryduhawn dydd Iau, yr oeddwn yn disgwyl am rai i'm cyfarfod; cefais ,fod amryw wedi ymgasglu yno yn 'disgwyl am danaf; yn mhlitb ere'iil yr oedd un hen wr bychan o gorpbolaeth, yr bwn, pan aetbym gyntaf i'r ystaf- ell, a waeddodd à llais uchel, Syr, dyma Jonatlian Brown, yr liwn nid all na darllen nac ysgrifenu, wedi dyfod yn ol eich gwaboddiad y Sab- both diwcddaf, idd eicb gweled, a çbaclclywed betb sydd geuycb i ddy- wedyd wrtbyf. Mi a edrycbais o amgylch i mi, ac ni<J oeddwn yn gallu ei adnabod ef na neb arall ag oedd yno mwy nag yntau: ac wrth weled inai eíe i'm tyb i oedd y persou bynaf yn y gyfeillach, mi a ddywedaia wrtbo nad oeddwn ddiin .wedi ei wabodd ef mwy nag ereill i ddyfod; ond yn awr, gan iddo ef ddyfod, y byddwnyn dra llawen os gallwn fod o ryw les iddo. Nage, Meistr, rb cfe, pa fodd y gallwcb ddywedyd na waboddasoch fi; canys panoeddycbyn gwabodd, cbwi a ed- rycbnsocl) ernaf âg wyneb agored, yr byn a y)iiddangliosodd i nii f'el pe dywedasechjTyred ti JonatbanBrown. Dywcda.is wrtho na ddarfu i ini ddini gwybod byd yr awr bon íod y fath berson a Jonatban Brown mcwu bod, ac n,i ddarfa i mi ddiiu edrycb arne yn neillduol, na'i waliodd ef mwy nag ereiil; ond gan ei fod ef wedi dyfod, mai mawr byfrydwch a fyddai genyf allu bod o ryw wasanaetb iddo yn ei achos mwyuf ei bwys, ac y teimlwn arnaf fy bun rwymau i fod yn ddiolch- gar i'r Arglwydd am drefnn i ini y cyfleusdra. Fe ddywedodd wrtbyf ei fod yn gobeitbio y gallwn ac y gwnawn" y gwasauaeth mwyaf yn y byd iddo, trwy ei gyfarwyddo a'i gynnortbwyo i