Skip to main content

DYSG RniF. 10.] HYDREF, 1824. [Cyf. III. COFIANT SIOR Y TRYDYDD. (Parhad o tu dal. 259.) Ufî waith pan oedd y Bienin wrtho ei hun yn rhodio y maesydd yn agos i Weymouth, yn y cynhauaf, aeth trwy gae lle yr oedd gwraig unig wrth ei gwaith. Gofynodd iddi pa fodd na buasai rhyw rai gyda hi? Atebodd hithau, eu bod wedi myned i weled y Brenin. *'A phaham nad aethoch gyda hwynt ?" ebe yntau. "Ynfydion, ' ebe hithau, y maent wedi myned i'r dref, ac wedi colli diwrnodo waith,ac y mae hyn yn fwy nag y gallaswn i fforddio, am fod genyf buinp o blant i ofalu am danynt." Ar hyn y Brenin a roddodd iddi swm o arian, gan ddy- wedyd dan wenn, "Gellwch ddy- wedyd wrth eich cyfeillion a aethanti weled y Brenin, i'r Brenin ddyfod i'ch gweled chici." Yn mrawdlys Caer-Efrog, yn y flwyddyn 1803, profwyd dyn ieuanct yn enog © rTog-ysgrifeniad (forgery) a chyhoeddwyd dedfryd marwolaeth arno. Yr oedd ei deulu yn Halifax yn dra chyfrifol, a'i dad yn ddyn o gymeriad rhagorol. Gweinidog yr efengýl yn perthyn i'r Bedyddwyr, ag ydoedd yn gyfaill neillduol i dad y gwr ieuancag ydoedd dan y gollfarn a aptfonodd ddçijyfiad at y Brenin,gan daer erfyn am faddeuanfei fab ei gyfeill. Yn gwybod mai yn anaml iawn yr oedd y rhai a btofid yn euog o fliig- ysgrifeniad yn cael arbediad, nid oedd ganddo ond ychydig oobaith y Hwydd- ai ei ddeisyfiad ; eithr yn groes i'w ddisgwyliad, y deisyfiad a lwyddodd,* a'r gwr ieuanc a arbedwyd. Pawb a ryfeddasant i gais nn dyn lwyddo pan yr ydoedd dei.syfiadau a gefnogid gan amrai ofawriony deyrnaswedimethu. Ond yn yr hyn a ganlyn y canfyddir yr achos o Iwyddiant y deisyfiad. Yn y flwyddyn 1802, pan yr oedd Duweinydd urddasol yn pregetbu o flaen yteulu Brenhinol, i eglaro ei fater difynodd gyfran o waith awdwr byw", heb ei enwi. Y Brenin, yr hwn oedd bob amser yn wrandawr astnd, a hoffodd yr ymadrodd yn fawr; ac ar ol y bregeth gofynodd i'r Pregeth- wr pwy ydóedd yr awdwr ;a phan y deallodd mai gwêiúidog yn pe'rthyn' i'r Ymneilldnwyr ydoedd, hysbysodd ei chweunychiad i weled y Ilyfr. Hysbyswyd hyn i'r awdwr, ac ynta«' yn ddioedi a anfonodd y llyfr iV Brenin, yn n^hyda Ilythŷr góstynged-' ig yn cydnabod hyrtawscdâ éì Páwr-' hydi yn sylwi ar 'dditn o*ì ŵaith.: Y' llyfr a foddhaodd y Brétîfntnor fawr' fel yr amlygodd chẃ&tnÿchiád tncwn rhyw rTordd i wasanacttóf'ryr aŵdjÉfi* Yn ftian wedi Hyrí'ýr nwdwr-.\ gẁẅdd