Skip to main content

BYSGEDYDD Rhif. 7.] GOHPHENAF, 1824. [Cyf. III. COFIANT Dr&rEDDAB BAHCHEDIG HICHAHD MOHGAN, O HENLLAN. Y GWEINIDOG rhagorol hwn a I anwyd yn yr Ystrad-Isaf, yn nihlwyf Ystrad-Gyblais, swydd Brecheiniog, yn y fiwyddyn i7Hi. Y mab ienaf ydoedd iThomas a MargaretMorgau, y rfeai oeddynt aelodau o eglwys Ciist yn Nghwmllynfell, tan ofal bngeilaidd yr hybarch Johu Davtes, o'r Alltwen. Pan nadoeddlliihard ond yn nghylch unarddeg oed, bu farw ei dad, gan adael gweddw ac wyth o blatit mewn trymder a galar oblegid ei goll't. Eithr Mrs. Morgan yn yr amgyichiad a ym- gysurodd yn yr Arglwydd, a mwyn- haodd ddyddanwch yr efengyl. Hi a gymerodd dyddyn a elwir Gellywarog, ya mhlwyf Llançiwg, swydd Forgan- wg, He y dygodd ei phfant i l'yitti mewn modd gweddus', gan fod yn dra gofalus i'w oiagu yn nddysg ac ath- rawiaeth yr Arglwydd. Tý gweddi oedd ei hanedd, yn yrliwn y r-ynhelid addoiiad teulnaidd y nos *'r boreu ; ac yr oedd ei holl ymddygiad yn dra arírbydeddus i giefýdd. Dysgodd Richard pati yn ienanc y gelfyddyd o wnei.t»- :r llestri, a bu dros dro yn dilyn y gelfyddyd ; ond y mae yn sicr fod Duw wedi ei ne.illd.no • groth ei fam i waith niwy pwysig. Pau yn nghylch dcunaw oed, gwelodd Duw yn dda, tnewn atebiad iweddiaq ei fam dduwiol, ei ddwyn dan ystyr^ iaeth difrifol o bwysfawrogrwídd pethau crefyddol, a derbyniwyd ef yn. aelod o'r eglwys ynBIaenau Glyntawe. danofalbugeilaidd Mr.WiIliamEvans. Dechreuodd yn fuan brofi awydd í ymioddi i'r Weinidogaetb, a meithrin- wyd ytf awydd yma gan ei weinidog, a'r eglwys o'r hon yr oedd yn aelod. Gyda golwg ar hyn aeth i'r ysgol, ya gyntaf at Mr. Evans, gweinidog y llej wedi hyny nt y Parch. Mr. Jonei, gweinidog yn yr eglwys sefydledig yn. yr Ystrad ; ac oddiyno at Mr. Sim- mons, gweinidog y gynnnlleidfa o Ymneiilduwyr yn Nghastell-y-Nedd. Oddiyno, ar ganmoliaeth Mr. Evantt a Mr. Sinimons, derbyniwyd ef i athrofa yr Ymneillduwyr yn Aberga- feni, dan ofal yi athrawon enwog, 3Mj\ Jordine, a Dr. Davies. Mr. Mcrjjan a drenliodd bedair blynedd yn yr athrofa hou gyda di- wydrwydd anarferol. Yu wir ym- roddai i fyfytfo yn fwy nag y dylasai; oblegid trwy aros yn onnodol efo ei Iyfrau,heb fyned ond ychydig dan yr awyr, a gwylio yn hwyr y nos, niweid- iodd ei iechyd yn fawr, a tíhenhedî- wyd y dolur a fu yh y diwedd y» foddion i derfynu eioes. Yroedd ya meddianu" meddwl cryf a bywiog; dilynai yr hyn a gymerai mewn lîaW 2«