Skip to main content

DYSGEDYDD Hhif. 6.] MEHEFIN, 1824. [Cyf. III. YCHYDIG O HAWES YH ENWOG DH. DODDRIDGE. (Parhad o tu dal. 131.) D YDD Llun, y SOain o Fedi, aeth ar fwrdd y llong, a chafodd ystafelly llywydd at ei wasanaetb ei hun, yr hyn a barodd gysur nid bycban iddo ar ei fordaith. Wrth ddecbreu hwylio, adfywiwydeiysbryd i raddau dyruun- ol, gan awel deneu iachus y mor, a chan y golygfeydd hyfrydlawn oedd- yut yn ei gylchynu ; ac ni effeithiwyd dim amo gan glefyd y môr. Eistedd- ai y rhan fwyaf o'i amser, mewn cadair esmwyth, yn ei ystafell, ac yr oedd ei feddwl bron yn barhaus raewn hwyl nefolaidd, yn syllu trwy ffydd ar olygfeydd gogoneddus Paradwys; a phan ydoedd ei natur yn rhy wan i siarad, gefiid darllain gorfoledd ei galon yn sirioldeb ei wynebpryd. Byddai gwên dawel y rhan amlaf yn gorwedd ar ei wefúsau, a'i lygaid yn fynych wedi Honyddu mewn niyfyr- dod, yn boddi mewn dagrau o lawen- ydd. Pan gyrhaeddasant y Baij of Biscay, gorfu i'r llong aros yno dros rai dyddiau, o ddiffyg gwynt, ac yr oedd yr liîn mor gynnes, ncs y de- chrenodd y Dr. chwys-doddi a syrthio i lewygfeydd, fel yr ofnwyd y dar- fyddai ei fywyd yn ddi-attieg. Ond estynwyd Ilinyn bywyd ycbydig yn hwy; a pban gyrhaeddasant y porth- ladd, tra yn dysgwyl derbyniad i mcwn, arosodd y Ur. ar y bwrdd o gylch dwy awr, a chafodd «i lonni a'i gryfhau drachefn gan dynerwch yr hîu, a dymunoldeb y golygfeydd cylchynawl. Mehefin, 1824.] Dydd Sul, y 13eg o Hydref, glan- iodd yn Lisbon ; a darfu i siriöldeb ei ysbryd fagu gobaith gwan am ei adferiad. Y dydd Llun canlynol ys- grifenodd at ei gynnorthwywr yn Northampton, a dywedodd, ei íbd yn derbyti nerth yn ol y dydd—ei f'od yn gallu gorphẅys yn dawel yn Uaw ei Arglwydd—nad oedd yn dyniuuo bywyd ond i wasanaetbu Crist, ac os oedd ei Dad nefol yn bwriadu ei alw yuiaith. ei fod yn íbddlon ymadael, er gorfod gadael ei anwyl Mrs. Dodd- ridge yn weddw, mewn gwlad estron- awl—ei fod trwy ffydd, yn gwelwj augau wedi ei orchfygu, a'i fod yu awr yncael rbag-fwynhad u'í fuddyg- oliaeth. Yn Lisbou, derbyniwyd ef yn garedigawl i dŷ Mr. David King, Marsiandwr, uiara yr bwn ^doedd aelod o eglwys y Dr. Yn y teulu hwn—ac oddiwrth lawer eraijl—der. byníodd bob gofal a chysur a fedrai parcb a chyfeillgarwch feddwl ara dano; ac ci brif hyfrydwch yn awr (pan heb fod yn rhy wan) ydoedd dar- llen y Beibl, yn ughydag emynau y Dr. Watts, ac hefyd ei draethawd raeIusar"Ddedwyddwch yNefoedd." O gylch wythuos wedi byn, yn ol cyngor ei feddyg y Dr. Cantley (yr hwn a fu ofalus iawn o hono, Inb dderbyn dim am ei lafur) symudodd i'r wlad ; ond ar hyn trodd yn wlaw auarferol, yr hyn i radd fawr a waeth- ygodd ei afiechyd. Ar y 25ain o Hydref, trymhaodd ei glefyd dra-