Skip to main content

DYSGEDYDD *A)m w Afpŵŵ 4$24- YN CYNNWYS HANES BYWYDAU.—TRAETHIADAU AR DDUWINYDDIAETH,§v= HANES YR EGLWYS.-----AMRYWIAETH.-----CRONICL CENHADOL.—HANES GWLADWRIAETHOL.— BARDDONIAETH.—PERORIAETH. Y TRYDYDD LLYFR. BOLGELLAU: AR8RAFFWŸU GAN R. JONES, BROS WETNIDOOION YR AWMDDIE \ŷ< WYR.