Skip to main content

Y DYSGEDYDD. Rhif. 138] MEHEFIN, 1833. [Cyf. XII. COFIANT ALEXANDER, OFFEIRIAD PAGANAIDD. I R hanes hwn a gymerwyd o lythyr oddi wrth y Parch. J. Reid, un o'n Cenadwyr yn Rellary, yu yr India Ddwyreiniol. Ei enw rìechreuol oedd " Christruppa," oud cafodd yr enw "Alexauder" pan y bedyddiwyd ef i'r ffydd Gristiouogol. Yr oedd yn fab i Framin (offeiriad paganaidd) cyfrifol; yn meddiannu cynueddfau cryfìon, ac er yn bíentyu yn awyddus iawn am wybodaeth. Pau yn bymtheg oed, ymadawodd à thŷ ei dad, a bu yn ngwasanaeth y Rajah yn Mysore dros amryw o íìynyddoedd. Yn y nwyddyu 1819, Samuel Flavel, un o'r brodorion, yr hwn a ddygwyd trwy ras j Duw, ychydig cyn hyny, i wybodaeth o'r g-wirionedd, ydoedd yn pregethu yr efengyl i'w gydwladwyr yn Mysore. Saniuel a ddîrbyuiodd gan y Cenhadwyr rauau o'r Ysgrythyrau, a thraethodau bychain ereill, i'w rhoddi i'r brodorion. Pan yr oedd yn cyfranu y trysorau gwerthfawr hyn yn Mysore, daeth Alexander ato, a derbyniodd run o'r efengyl santaidd, ac wedi ei chy- tneryd adref, dechreuodd ei darllen yn awyddus. Wrfh sylwi ar burdeb a symledd haues îesu Grist, canfyddodd ei fod yn rhugori y'mhell ar y ffug-chwedlau gwael a halogedig aa; oeddynt yn gynnwysedig yn eu hysgrythyrau hwy. Etto yr oedd yn cael yn y dadguddiad newydd hwn amryw o anhawsderau a dirgeledigaethau uad oedd yn abl i'w hamgyffred. Gwelodd hefyd, os derbyuiai yrYsgrythyrau sautaidd i fod yn rheol ei ffydd a'i ymarweddiad, y byddai yu rhaid iddo ymwrthod yn llwyr â chrc- fydd ei dadau, ac y byddai hyn yn sicr o ddwyn arno lawer o wartb a dirmyg oddi wrth ei deulu a'i berthynasau. Penderfyn- odd er hyuy fyned rhagddo yn ei lafur i ymofyn am y gwirionedd. Ymdrechodd lawer i gael rhyw hanes o'r hwn a roddasai y üyfr iddo, ond yn ofer. Yn fuan daeth i wybodaeth o offeiriad pabaidd, ac a aeth gydag ef i daith Uirfaith, 21 ^an obeithio cael ei addysgu ganddo; ond yu hyn cafodd ei siomi. Yn ystod yr amser y bu oddicartref gyda'r Pabydd, Samuel Flavel a ddaeth drachefn i'r pentref, i gyf- rauu yr Ysgrythyrau santaidd. Alesander, ar ol dyfod adref, a gafodd gyfran o honynt yn meddiaut un o'i gyfeillion, yn gyffelyb i'r un ag oedd yn ei feddiant ef, a holodd ei gyfaill yu awyddus pa le yr oedd wedi ei chael. Dywedwyd wrthofod y llyfr wedi dyfod oddiwrth y Cenadwyr ag oeddynt yn Bengalore, a'i fod yn cynuwys yrathraw- iaethau ag oeddynt hwy yn eu pregethu. A!exander yn ddioed a benderfynodd fyned i Bengalore, gau gymeryd gydag ef ei frawd ieuaf. Ar eu dyfodiad i dŷ y Cenadwyr, derbyniwyd hwy yn llawen gan y Parch. S. Leidler, a Samuel Flavel. Dros ysbaid wyth niwrnod y bu Samuel ac Alexander gyda'u gilydd o'r bore hyd yr hwyr yn Chwilìo'r Ysgrythyr gyda dwys weddi; un yn dwyn yn mlaen ei anhawsderau, a'r llall yn ymdrecliueu symud. Yr oedd y tymhor hwn yn bwysig a bendigedig, i'w gadw inewn coffadw riaeth dragywyddol ganddynt ill dau. 1 Samuel yr oedd yu achos calon- did neillduol cael bod yn offeryn i gadw enaid rhag angeu, ac i Alexander yn fodd- ion i'w ddwyn i wybodaeth o'r gwirionedd, Argyhoeddwyd ef yn llwyr o ddwyfoldeb ac awdurdod gair Duw Ei ddeall a agor- vwyd gan yr Ysbryd Glan—daeth yn deirul- adw y o'i euogrwydd a'i drueni, ynfj-drwydd a phechadurusrwydd eilunaddoliaeth, a'r anmhosiblrwydd iddo gael ei achub trwy grefydd ei dadau, a daeth i edrych ar Grist fcl yr unig Geidwad digonol, ac i bwysoar ei aberth ani fywyd tragy wyddol. Daeth yn wrandawwr cyson o'r efeugyl, ac i i ymarfer llawcr â gweddi ddirgel. Yn mhen ychydig o amser amlygodd ei ddymuniad i broffesu lesu Grist yn gy- hoeddus, a derbyniwyd ef a'i frawd—i'r hwn hefyd yr oedd y gair wedi bod yu