Skip to main content

Y DYSGEDYDD. Rhif. 133.] IONAWR, 1833. [Cyf. XII. HANES YCHWANEGOL AM ROBERT ROEERTS. AT OLYGYDD Y DYSGEDYDD, GAN Y PARCH. ÀRTHTJR JONES, BANGOR. SYR,—Ar y tudalen eyntaf, yn y rhan olafam y nwyddyn ddiwcddaf, y darllonaf, Coüant Mr. Robort yr hwn sydd r;dd ei 'welìau, a goreu y cyntaf. Cyrnaint wyf fl 'yn ei wybod sydd ful y canlyn. Roberfc Un pryduawn yr oeddwu yn eistedd yn fy nhý, a Richard Jones, Llwyngwril, gyda mi yn fy ystafell: yr oedd fy ugorhorf fab John yu fyw yr ainser hwnw, a daeth ataf, gan ddywedyd, Nhad, maerhyw ŵr ieuanc wrth y drws yn ewyllysio eich gweled. Ar ba neges y mae, John? Nid wyf íi yn ei ddeall, yn Gymraeg y mae yn siarad. Gof- ynwch iddo yn Sacsoneg, efaìlai y gall fynegi ichwi felly; yr ydwyf fì arwaith yn awr. Daeth John i mewn eilwaith, a dy- wedodd, Mae eí' yn deall Saesoneg yu well nag yr wyf fi yn deall Cymraeg, yr wyf yn meddwl, ond ni allaf wrandaw arno yu ei swnio heb wenu: mae'n ddigon call i gadw ei neges nes y cafì'o eich gweled chwi: niae ganddo lythyr oddiwrth y Parch. Mr.Jones, Caernarfon; ac y mae yn dywedyd ei fod yn adnabyddus i Mr. Richard Jones. Ar hyu cododd Richard Jones, a chyfarchoddy naill y llall fel hên gydnabyddion, a dy- wedodd Richard Jones, Ydych chwi ddim yn adnabod Robert Roberts, Mr. Jones? INid ydwyf yn cofio ei weled o'r blaen. Ei hên enw ef ydyw Robin Meirion. O, yr ydwyi'wedi clywed a gweled yr enw, ae mi a wn i ini gyfarfod à Robert unwaith yn Nhrawsfynydd. Ar hyn rhoddodd i mi lythyr, yr hwn a gynnwysai yr ychydig liuellau canlynol: " Barchcdig Frawd,—Am fy mod yn gwybod arrt eicli parodrwydd at y gwaitn diddiolch hwnw, o gynnorthwyo dynion ieuairic o dduwioldeb a dawn, mi a anfonais atoch y dygiedydd gvda'r ychydig eiriau hyn. Yr ydwyf yn meddwl fod Rober't yn meddu y ddau ragoroldeb: mi a wn ei fod yn or- chwyl o boen a chost, ond chwi edrychwch i le arall am y wobr, ac qni chynnorth\vywch chwi ef, ui wu ain un arall yn y swydd hon a'wna hyny. Ydwyf yr' eiddoch, JOSIAH JONES." O, ebe fi, mae fy rnráwd Jones gwedi meddwl y gwnaf yr hyn nad allaf. Eis- teddwch. Ai Mr. Jones a roes annogaeth i chwi ddyfod yma? Nagê, Syr, ereill a'm haunogodd, a uúnnau a attolygais arno ei' rodcii llythyr i mi, am fy mod yn ddyeithr i chwi. Gwedi hyny holais ef am amryw bethau, a chyughorais ef i fod yn ddiwyd ac yu dda, a dywedais, gan ei fod ef mor awyddus i gael dysg-eidiaeth, os yr Ar- glwydd a'i myn, efe a drefna ryw ddyn da, mae ganddo fwy nâ saith mil o honynt, o'r rhaì y 5?all wnéyd cyfaill cyunorthwyol i chwi. Nid oes genyf fi un cyfleusdra yn bresennol mewn golwg, ond os bydd Rhag- luniaeth fawr yn agor drws ryw fodd, ni esgeulusaf eich cymhorth. Gelwch yma pan y gweloch yn gyfleus i chwi, pryd y mynoch. A chyda fi y bu ef y uoson hòno; a í?ahvodd lawer gwaith wedi hyny; yr oedd y cyfeilliou yn Mangor yn ewyllysio ei weled, ac yr oedd fy mhlant i yn ei hofh' yn fawr. Yn mhen cryn lawer o amser, gwedi y ü'o cyntaí y gwelais ef, Sabbath y Sulgwyn, Mehefin 7, 1829, yn y boieu ar y gwasan- aeth Seisonig-, daeth tair o bendefigesau ieuainc o Lundain i'r capel, Miss 3Iastei*s, !VIiss Aldersey, a Miss Olding; ac wedi dybenu yr oedí'a, attolygasant arnaf g-in- iawa gyda hwy yn y Westfa. Dymunais gael fy esgusodi, am fod yn rhaid i mi bregethu am ddau o'r ççloch yu Gymraeg. A ddeuwch chwi yn y prydnawn o gylch pump o'rgloch? Mae yn rhaid i ini bre- gethu am chwech heuo etto. Gan hyny, rhaid i chwi ddyfod erbyn y boreubryd y fory. Mae yu ddrwg iawn genyf nacàu gwneuthur fel yr ydych yn dymuno, ebe fì, buasai yn dda genyf ddyfod, ond y gwir yw, bydd yn angeurheidiol fy mod yn y capel ac o amgylch, yn ol ac yn mlaen, y fory oY boreu hyd yr hwyr, am mai dydd ein cyfarfod blynyddol ydyw y Sulgwyu, ac yn fwyaf dydd Llun: mi a ddeuaf i'cb. gweled gwedi i'n cyfarfod ddybenu nos y fory. O, ebe hwythau, dyua hi i'u herbyu