Skip to main content

DY8GEDYDD CREFYDDOL &C 132.] RHAGFYR, 1332. [Cyf. XI. COFIANT Y DIWEDDAR MR. ROIÌERT ROBERTS, MYFYMWR YN ATHROFA CHESHUNT, GEHLLAW LLUNDAIN. Gwihionedd ydyw, "mai gwerthfawr y'ngolwg yr Arglwydd yw marwolaeth ei saint ef, a bod coffadwriaeth y cyfiawn yn fendigedig," Un o brif anghysuron y byd hwn ydyw, t'oá ang- avi yn teyrnasu ynddo; ac yn ysgaru y cyfeillion a'r perthynasau anwylaf oddiwrth eu gilydd, gan eu symud i'r b\d fragywyddol;y doetha'r annoeth, y duwiol a'r annnwiol, yn ddiwahan. iaeth. Mae amryw o bethan yn hyn- od o angbyfrifol i nî, gydà golwg ar y modd y mae angau yn gweinyddu ei awdurdod. Weithiau y mae angau yn tori dynion i lawr yn hynod o gyf- lym a di«rybudd ; waith arall, y mae yn datod y bahell bridd yn hynod o arafaidd a phwyllog; weithiau y mae yn cipio y baban tyner a hotî o fyn* wes ei fam gariadlawn; pryd y mae yn gadael ereill i gyraedd dyddiau henaint, nes ydy w eu nerth yn myned yn boen a blinder íddynt. Weithiau y mae dynion o egwyddoiion ac ym- ddygiadau hollol ddrwg ac annuwiol, y rhai trwy eu gweithredoedd anghyf- reithlon a'u hymddyddanion llyg- redig, ydyut yn felldith fawr i'r byd, yn cael eu gadael yn hir iawn ar y ddaear; pan y mae ereill o egwydd- oiion ac ymarferiadau hollol wahauol, yn cael eu cymeryd ymaith cyn y caff- ont ond piin ymddangos ar chwareu- fwrdd amser. Mae amrai blanhigion MltAGFYR, 1832.] heirdd a gobeithiol iawn, ac yn ol pob arwyddion yn debyg o fod yn fendith fawr yn eu dydd a'u cenhedlaeth, yn cael eu tori i lawr; ac ereill na ddyg- asant erioed ddim ffrwyth da yn cael eu gadael yn hir fel hen geubrenau diwerth i ddim ond en llosgi. Yn wyneb y pethari hyn yu gystal ag ym- ddygiadau ereill o eiddo rhagluniaeth Duw, ein dyledswydd ydyw ymdaw- elu hyd foreu mawr y farn gyffredin- ol, pryd y ceir eglurhad i foddlon- rwydd ar bob peth sydd yn awr yn ymddangos yn dy.vyll ac anghyfiiíol i ni. Ganwyd gwrthddrych y cofiant hwn yn mhentref Trawsfynydd, Swydd Meirion,Mawrth laf, 1807 ; o rì'eni di- wyd a gonest. Nid oedd ei r'íeni yn meddu ar lawero gyfoeth y byd hwn; eto buont yn ffyddlon ac ymdrechgar iawn i roddi ysgol i'w plant, (Siampl deilwng i bob rhieui idd ei hefelychu.) Yr oedd Robert, eu cyntafanedig, a'i glyw yn diwm, a'i olygon yu wanaidd, telly yn anliebyg o allu dysgu un gel- fyddyd ei enill ei fywioliaeth ; ac o'r ( herwydd ynidrechwyd i roddi mwy o i ysgol iddo ef >iag i un o'r plant er- j eill. Er fod llawer o anlanteision yn I perthynu i'w gorff,eto gwnaeth Awd- wr natur y diffygion hyn i fynu yn i gytiawn, trwy ei gynnysgaeddu ag en- ) ail mawr, synwyr crvf, ac amgyff ' -2 X