Skip to main content

DYSGEDY CREPYDDOL, &,c. Riiif. 129.] MEDI, 1832. [Cyf. XI IiIiYTHTrR, ODDIWRTH FUGAIL DUWIOL AT EI BRAIDD. Syr,—Yn y Drysorfa Gynnulleidfäol y mae cofiant am y Parch. Felix Neíf, gweinidog amryw o eglwysi, ag ydynt ymhell oddiwrth ea g'ilydd, rhwng mynyddoedd yr Alps, sef y mynydd- oedd mwyaf yn Ewrop, rhwng Ffainc a'r Idal. Rhwng y mynyddoedd hyn y bu y Waldensiaid,a'r Albigenesiaidyn preswylio gynt, y rliai a fuont mor enwog, tros lawer o oesoedd,yn gwrth- wynebu Pabyddiaeth. Arol llafurio tu hwnti fesur, gyda neillduol Iwydd- iant yn y weinidogaeth, gorphenodd FelixNefFei yrfa yn Genefa, trigle yrhen John Calvin,Ebrilly 12ed,1829. Tra yr ydoedd yn glâf, aufonodd am- rywiol lythyrau at ei hen gyfeillion.— Yr un a ganlyn yw yr olaf, a anfonwyd ychydig cyn ei farwolaeth. Y mae yn arogli cymaint o wir ysbryd duwioldeb felagyrwyfyn meddwl nas gall neb syml a difrifol eiddarllen heb ftidd i'w enaid. Yr wyf yn cymeryd rhyddid i'w gymell isylw fy mrodyr yn y weinidog- aeth, ynghyd a'r eglwysi tan cu gofal. Gweì y Drysorfa Gynnulleidfäol am Eb. rill, Mai, a Mchefìn. J. R, Llanbrynmaii\ "Aniuyl Gyfeilüon. Mae pum mis er pan yr ysgrifenais atoch, ac yr wyf wedi cael amser inaith i ddwysfyfyrio. Nid wyf yn abl i ddywedyd ond ych- ydig, na dim yn drefnus ; ond chwen- ychwn yn fawr i ddywedyd rhyw beth. Yr wyf yn cadarnhau yr hyn oll a ddy» wedais yn fy llythyrau blaenorol, a'r bynyr wyf wedi ei bregethn, am fy J mod yn awr yn profì gwiiionodil yr Medi, 1832'] hyn a ddy.yedais i chwi, Yr wyf yn bresenol yn teimlo y pwysfawrog- rwydd a'r angenrheidrwydd o fod yu icir Gridion, ac i fyw mewn beunydd- iol gymwndeb a'r Gwaredwr, Mewn cystuddiau y galiwn ddywedyd am y pethau hyn. Cristion heb brofedig- aeth sydd fel milwr dan aríau heb fod erioed mewn brwydr. Yr wyf yn bre- esenol wedi cael cyflawn brofiad o hyn: Mae yn wirionedd sici'maî trwy Jawer o gystuddiau y mae'n rhaid myned i mewn i deyrnas Dduw; ac mae'n rhaid i ni yn bresenol brofi yr hyn a ddywedir amDywysog Iechydwriaeth, mai "er ei fod yn Fab,iddo ddysgu uf- udd-dod truy'r hyn a ddyoddefodd." —Pa faint mwy y mae yn angen- rheidiol i ni gael y fath addysg ! Ië, yr wyf yn dywedyd yn awr, mai da î mi gael fy nghystuddio—yr oedd ach- os i mi wrth hyn—yr oeddwn yn teiin- lo yn tìaenorol mai ihaid oedd i mi ei gael, ac nîd wyfyn ofni dywedyd wrthych i mi ei ofyn gan Dduw. Mae fy ughyíìvvr yn hynod o boenus. Myfi yr hwn ag oeddyn lioffì cymaint i fod yn weithgar ac yn fywiog, wyf yn brcnenol yn y gwaelder a'r iselder mwyafjbro'n yn anabl i fwyta nacyfed, na chysgu, na siarad, na darllen, na deibyn ymweliadau fy nghyfeillion ; a chydà neillduol anhawsdrayr wyf yn gallu traddodi yr ychydig eiriau hyn, i arall eu hysgrifenu yn fy Ue: yn fynych mewn dlrfawr boenau, a thrwy y pethau liyn a dichellion Satan, a'm calon ddrws» yn caol fv ymddifadu yn 2 1