Skip to main content

DYSGEDYDD CREFYDDOL, &,c. Rhif. 128.1 ÀWST, 1832. [Cyf. xr. COPFADWRIAETH DANIEIi HUMPHREYS Syrt,—Gan fod rlian o'cli Cyhoeddiad ỳn cael ei gysegrn i fytlioli coffadwr- 'aethau y cyfiawnion a hunasantyn yr Iesu,cyflwynirat'wasanaeth y ttulalen- an hyny y llinollau canlynol, er cofT- adwriàeth ani wrthddrych sydd yn deiiwng iawn o fod coffadwriaelh ar, graffedig am dano,— sef Daniel Humphreys o'r Berthen gam, plwyf Llanhasa, swydd Fflint; yr hwn a fti yh aelod eglwysig yn Sarn Hwlcin, tan ofal gweinidogaethol y Parch.T. Jones> Newmarket; bu farw ar y 25ain o Ragfyr,1831, yn ei 30ain fl. o'i oedran, gan adáel tystiolaeth dda ar ei ol, fod iharẃ yn elw iddo. Yr oedd o dymer naturiol addfwyn a charuaidd iawn, bob amser a gofal neilldnol amo i ddywedyd y gwir ai bob achos. Gwell fnasai ganddo dramgwyddo mil o ddynion, na halogiei enau ag nn cel- wydd. Ni addawai efe wneiithur un- rhyw b'eth byth, na byddai yn sicr y gallai ei gyflawni, fel na siomwyd y dysgwylydd, ac na waradwyddwyd ei wyneb na'i gymeriad yntau erioed, ínewn un amgylchiad o'r fath. Fel pen-teulu; yr oedd yn briod addfwyn a charuaidd iawn,ac er iddo dreulioam- ryw flynyddauyn y cyflwr priodasol, tystiodd ei weddw alarns,nabu cymaint ag un gair digofus rhyngddynt erioed ! yr byn a barodd fod toriad y cysylltiad priotlasol gan angau yn dra chwerw ì'w theimladati hi. Yr ydoedd yn ueillduol o ofalus am fod boreuol a hwyrol ajaerth yn cael en hoffrymu ar yr allor denluaidd yn wastadol, ac ni chai un amgylchiad fod ynatalfa i gyf- lawniy ddyledswydd hon. Gweddus yw, fe allai, coffâumai gyda'r Trefn- Awst, 1832.] yddîon Calfinaidd y dechreuodd ein brawd ei yrfa grefyddol;ond o herwydd ibai ihesythan, ymadawodd oddiwrth- ynt hv\y, ac ymunodd â'r eglwýs gyn- nnlleidfáol yn lìagillt,tan ofal ý Parch. D. Evaus, a chafodd y gweinidog a'i eglwys lawu foddhad gandtlo am acluw ei ymadawiad. Symudodd yn Iled fnan oddiyno i'r ardal hon, o herwytîd eialwedigaeth fel Ysgrifenydd iGym- deitîias Mwngloddiau Treflogan; ac yma cafodd yr eglwys a'r gweinidog lawer iawn o gysur oddiwrtho trwy ei ddiwydrwydd dibaid a diflino gyda phob rhan o'r gwaith. Yr oedd yn sicr adiymod, ac hefyd yn helaeth yn ei gyfraniadau, yn, a thuag at,waitb yr Ar^lwydd yn wastadol, Er ei fod yn ysgolhaig rhagorol, eto yr oedd mor nstyngedig, ag y cymerai yn foddlawn ei osod yn y He isaf yn yr ysgol Sab- botliol, i addysgn dosparth yr A B C. Yn y gyfeillach neillduol, yr oedd ei atebiadau yn gall, sobr,ac addysgiadol; ei wcddiau yn afaelgar,fel Jacob gynt, yn ymdrechu am y fendith.Ei gystudd diweddaf oedd y darfodedigaeth; trwy ystod ei glefyd. yr oedd yn dawel ac yn amyneddgar iawn. Pan ofynwyd iddo unwaith, A allai efe ollwng ei afael o'i wraig a'i blentyn ag oedd yn garu mor fawr ? Gallaf, ebe yntau, gyda golwg bod Dttw yn "Dad i'r am- ddifaid,ac yn Farnwry gweddwon,"ac i mi y mae "maiw yn elw;"ac er moi' feius yw eu cymdeithas hwy, eto, bod "gyda Christ sydd lawer iawu gwell." A phan ofynwyd iddo gan gyfaili, A oedd Crefydd yn werthfawr yn yr am- gylchiad ag oedd efe ynddo ? Ydyw, »>be ynlau, vn dragwerthfawr, ond mi •1 E