Skip to main content

DYSGEDYD CREFYDDOL, &,c. Rhif. 127.] GORPHENHAF, 1832. [Cyp. XT. COFIANT BYR AMYDIWEDDARBARCHEDIGDAYID JONES, O DREFFYNNON. GANWYoMr. Jones yn Ngboedyddol, yn mhlwyf Llanuwchllyn, Sir Feirion- ydd, yn ruis Hydref 1770. Bu ei fam farw pan ydoedd efyn blentyn, a sym- udodd y íeuiu yn fuan ar ol hyny i'r Bala. Wedi gwasanaethu ei amser yno gyda Saer-llestri, sefydlodd Mr J. yn Llannwchllyn, lle y dilynodd ei alwedigaeth am dro, a pherchid ef yn fawr gan eìholl adnabyddwyr. Pan o gylch deunaw oed, darfu i bregeth ddifrifol o eiddo y diweddar Barchedig William Thomas, o'r Baía, oddiwrth Preg. 11. 9., wneuthur ar- graff ddwys ac arosol ar ei feddwl. Teimlodd ar unwaith ei fod yn bech- adur euog, tylawd, a d'íymgeledd; ofuodd nad oedd iddo byth gael madd- euant; ac ymolîyngodd yu hollol i an- obaith a dychryn,gan ei ystyried eiliun fel un wedi ei bennodii golledigaetb. Ymdrechoddei gyfeillion, gydâ llawer o gydymdeimlad Cristionogol, ac mewn yspryd addfwynder a chariad, i sym. yd ei ofnau, ac esmwythau ei feddwl ; ac yn häf y flwyddyu 1790, ar eu hanogaeth hwy, ymunodd â'r e»lwys gynulleidfäol yn y Bala: ond parhäodd ei yspryd, am hir amí>er ar ol hyn, mor isel a therfysglyd nes niweidio ei iech- yd, a gwanhau ei gyfansoddiad. N' fedrai gael cysur yn unman, y» y tŷ nac yn y maes, yn yr ystafell nac yn y eygegr ; ac wrth feddwl y byddai i'r mwynhad o ordeinhadau efengylaidd, dryrahau ei golledigaeth, temtiwyd ef yn fynych ifeddwl am Iwyi adaelcym- deitha» yr eglwys, ac i esgeuluso pob Gorphbnuaf, 1832.] j dyledswydd grefyddol ; temtiwydefi ameu ffyddlondeb y Gwaredwr, i angrhedu tystiolaethau y Bibl, ac i chwilioa oedd dim tangnefedd a chysur i'wgaelyn llwybrau difyrwch y byd. Achlysurwyd y terfysg meddwl a'i' dychryn yma yu benaf, gan ry w ddar- Inniadau o'r "Pechod yn erbyn yr Ysbryd Glàn" a glywsai neu a ddarllen- asaipan yn ieuanc;—darluniadau cwbi groes i yspryd ac egwyddorion yr efengyl ; darluniadau heb unrhyw duedd ynddynt i santeiddio y galon ; darluniadan heb ynddyut gysur i ddyn na gogoniant i'r Prynwr. Bn agos iawn i'r angrhediniaeth a'r anobaith yma, weithio angau ynddo. Ond wedi iddo gael ei ddwys boenî gan gyhuddwr y brodyr, a'i daflu yn ol ac y'mlaeu ar donau gofid, dros bedair blynedd, cyfeiriwydei eylw at y dar- Juniadau aroddiryn y Bìbl, ac mewn llyfrau ereill, o'r poenus brofedigaeth- an a'r chwerwon ymderfysgiadau, ag y bu credinwyr ynddyntymhob oes o'r byd; adeallodd cyn hii- eu bod hwy, yn wyneb pob llesgedd a gwangalondid, yn sugno eu holl gysuron a'n cynhal- iaeth, o raslonaf addewidion eu Gwar- edwr maddeugar a ffyddlon ; eu boà htctjý pan bron suddo daneu beichiau, wedi cael helpagorplnwsdraynddoeí'; en bod hwy, trwyddo Ef, er eu holl wendid a'u hofnau, wedi dyfod yn fwy na choncwerwyr ar eu Iioll elynion. Deallodd wrth hyn mai bywyd o ryfel yw bywyd y Cristion ; y rhaid ym- drechu cyn cael buddugoliaeth ; mai 2 A