Skip to main content

Y D D CREFYDDOl) &*c. Rhif. 124.] EBRìLL, 1832. [Cyf. XI C O F I A N T AM MRS. ANNE WILLIAMS, Gwraig y Parchedig E. Williams, Moclfro, Mòn. Ganwyd gwrthddrych y Cofiant hwn yn Moelfro, ar yr 20fed dydd o Dach- wedd, 1808. Y mae ei rhîeni (y rhai gydd yn dra galarus ar ei hol) yn bobl mewn amgylchiadau cysnrus, ac yn barchus yn eu cynaydogaeth. Cafwyd arwyddion yn Anne Williams, pan yn blentyn ieuanc, ei bod yn feddianol ar gyneddfau i dderbyn addysg. Dysg- odd ddarllen yn dra boreu, a thrysor- odd ranau helaeth o Air Dnw yn ei chof. Yroedd yn dra diwyd a ffydd- lawn yn yr Ysgol Sabbothawl, yn ei hoes fèr. Ni theimlodd, yn y rhan íoreuaf o'i hamser, unrhyw argraffiad- au neillduol ar ei meddwl, o fawr bar- had, mewn perthynas i'w hachosys- brydol; er hyny ni chafodd ei llwyr adael heb ymrysoniadan o eiddo Ys- bryd yr Arglwydd à'i meddwl. Der- byniodd radd helaeth o'r hyn a elwir weithiau Gras ataliol ; a chafodd y fraint o dreulio tymor ieuenctyd mewn modd gweddaidd, anrhydeddus iddi ei hun, a di ofid i ei pherthynasau. Tua'r flwyddyn 1820, dechreuodd yr Yrnneillduwyr cynnulleidfäol bre- gethu yn Sabbothawl yn y gymydog- aeth ; ac yr oedd y ferch ieuanc hon o'r dechreu yo un o'r gwrandawyr mwyaf diwyd a sefydlog. Pan yr oedd tna deunaw mlwydd oed, fel yr oedd gweinidog yn pre- gethu oddiwrth Marc 8.38. "Canys pwy bynag íyddo cywilydd, Scc." hi a deimlodd y fath argraffiadau dwys ar Ebrill, 1832.] ei meddwl, oddiwrth y testyn a'r bre- geth, nes yr oedd ei natur bron yu methu dal danynt. Mewn canlyniad i hyn bu iddi ymwaegugyda'r dysgybl- ion, y gyfeillfich gyntaf ar ol y Sab- both hwnw. Yr oedd hyn tua phen chwech wythnos wedi dechreu cynal y gymdeithas neillduol yn Moelfro. Ar y 3ydd o Fehefin, 1S27, derbyn- iwydhiyn aelod cyflawn o'r Eglwys gynulleidfáol ag oedd y pryd hwnw newydd ei ffurfio yn Moelfro. Ac er i rai ieuenctyd, oedcì yn ymddangos yn dra gwresog y pryd hwnvr, brotì nad oeddynt yn deilwng o deyrnas Dduw, drwy edrych yn ol ; cafodd lìi y fraint o fod yn ffyddlon hyd angau, a hyny nid yn unig yn ddi ddolur lly- gaid i ei chyfeillion, ond er anrhydedd i'r eíengyl yr oedd yn ei phroffesu, nes myned adref i blith y dyrfa orfol- eddus sydd yn gorphwys yn mynwes ei Gw'Sredwr. Anaml iawn y gwel- wyd ei lle yn wag yn y gyfeillach neilld«o!,nac yn yr odfäon cyhoeddus, oddieithr ei bod oddicartref, hyd nes ei llwyr gyfyngu i wely cystydd. Rhagfyr laf, 1829, ymunodd mewn priodas à'r Parch E. Wiìliams. Ni pharhaodd ei thymoi' yn y sefyllfa hon ond rhy brin dwy flynedd. Yn el marwolaeth cafodd ei phriod golled fawr amun oedd yn ymgelcdd cymwys iddo, yr hyn a deimlir yn ddwys gan- ddo. Ei chystydd angeuol oedd y darfodedigaetb, a hwnw yn gweithio