Skip to main content

DY SGEDYDD i' CREFYDDOL,GWLADOL,7ERORZAETBOL, &»c« &c> &c« xA?nt u, t^Âa^c/c/j^ 1832, Yn Cynnwys, HANES BYWYDAU ;—TRAETHIADAU AR DDUWINYDDIAETH :— TRYSORFA YR YSGOLION SABBOTHOL ;— AMRYWIAETH ;—CRUNiCL, CENHADOL ;—HANES GWLADWRIA ETHOL j- BARDDONIAETH }—PERORIAETH, &C,— GAN WEINIDOGION YR ANNIBYNWYR. i*Cyd-weithwyr Duw ydymni." 1 Cor. 3. 9. LLYFR XI. G 0 M E R.W A S G: DOLGELLAU, ARGRAFFWYD GAN RICHARD JONES.