Skip to main content

D Y ED YD C S* E F V D D O L, &c. Rhif. 94.] H Y D R E F, 1829. [Cyf. VIII. COFIANT BYR AM ELIZABETH, MERCH HYNAF Y PARCH. DAYID JONES, O FAESYRONNEN. Gan y cyfodir colofnau er cofyadwr- j clrydnabod. Yr ydoedd yn meddti y iacth ani orcliestion a gwladgarwch yr j dymher hawddgaraf. Byddai yn da- haelfrydig, y gwrol, a'r doetb; diddadl j wcl a boddlongaryn mhob amgylchiad. y bydd coffadwriaeth y cyliawn, yr | Ni ymhyfrydai inewn difyrwch plent- hwn sy'u ddoeth i ieehydwriaeth, ac l ynaidd ; ac ni chlywwyd hi erioed yn yn ymdrechgar i ddyrcliafu gojíoniant dywedyd na, yn wyneb cais neu orch- y Gwaredwr yn nedwyddwch dyn, yn | ymyn ei thad ncu ei mani. Pan anfarwol fendigedig. oddefid iddi fyned i ymweled á'i chyf- Ysgrifenir y llinellan canlynol er eillion, yr oedd ei serchogrwydd a'i côf ara Elizabcth, merch hynaf y i siriol sobrwydd yn sicrhau iddi gared- Parchedig David Jones, Gweinidog yr Efengyl yn Macsyronnen, Swydd Faesyfed ; yr lion a adawodd fyd o gystudd a goful ac a ddihangodd i drigfanau dedwyddwch a jrogoniant, ar 27ain o ÌUawrth, 182S, yn y seitlifed ralwydd ar hugain o'i hoedran, Gan mai hi ydoedd blaenffrwyth y tenlu, cafodd ei chyflwyno yn ei babandod i'r Argìwydd yn ol defod ygyfrailh; ac ateboid Duw yn ei amser ri liun yr ymbiliau taerion a anfonwyd at ei orsedd ar ei rhan. W.rth sylwi arym- agoriad ei meddwl pan yn blentyn, cafodd ei rhieni le i obeitìjio ei bod yii santeiddiedig o'r bru. Pan o gylcli tair oed yr ocdd pob gwrthrych o'i hamgylch yn y tỳ ac yu y maes, yn y ncfoedd ac ar y ddacar, yn enyn my- fyrdod duwiol o fewn ei nrynwes; ac yr oedd mis ar ol mis yn cadarnhau y grêd y gall yr Ysbryd Glân santeiddio myfyrdodan babanaidd. Yr oedd ei hymofyniadau y pryd hwn yn peri igrwydd gwreso^ oddiwrth ei hadnab- yddwyr. Gan na íeddai ei rhieni nae ewyilys na galhi i'w chynal yn sej;ur, rhoddasant iddi y cyfarwyddiadau a'r manteision goreu yn cu cyriiaedd er ei gwne.iithnryn ddefuyddiol a dedwydd. Yr oedd o gyfansoddiad cgwan o ran eichorph; a darfu i gyfyngiad gor- modol mewn ysgoüon ei gwneuthur yn ddarostyngedig i í'yr-anadliad poenus na fedrai unrhyw ddawn meddygol ei syniud. Ei Uyfr mwyaf dewisedig ocdd y Beibl. Arferai ei ddarlleu yn rheol- aidd er yn blontyn. Ymhyfrydai yn fawr yn Esboniadau Henry, ac yn Ys- grifeniadau Wattsac Ershine; y rhai, dan fendith Disw, a roddasant iddi lawer o gysur a nerth ar daith fèr ei phererindod. Wrth fod mor gyfar- wydd yn yr Ysgrytliyrau yr oedd yn gynorthwy nid bychan i'w thad pan yn cylansoddi ei Lregethan. Os byddai Elizabeth wrtîi law, ni byddai eisiau syndod a llawenydd i'w rhiem a'i Geiriadur. Pan yn ngain oed, ymun« 2 O