Skip to main content

YSGEDYDD CREPÎDDOl, &c. Rhìf. 93.] MEDI, 1829. [Cyf. VIIT. SÎAIPLAU HYNOD O RAS DUW YN NYCHWELIAD PECHADURIAID. Syr,—Cymmerwyd yr hanesion can- lynol allan o lyfr a elwir, " The Pastor's SJcetch Book," a gyhocddwyd yn y flwyddyn 1827, gan y Parch. George Redford. Yr ẅyf yn bydern y rhodd- [ onan. Ond y nos honno profódd fod ant yr tin hyfrydwch i'ch dárî'.enwyr I yr efengyl yn cynwys balm cryfi fedd- duwiol ag y maent wedi roddi i'th yginiaethu ei hysbryd cystuddiedig, a cyfaiJI, digysur hi. Nid oedd yn gwybod dim yn brofiadol am yr efengyl cyn hyn,— yr oedd yn gwbl ddyeithr i'w heffeith- iau dwyfol i rwymò y rhai ysig eu cal- J. R. Llanbrÿnmair. chafodd ei nerthu gan yr Ysbryd Glân i roddi derbyniad croesawus iddi.— Mewn pentref bychan yn un o hyfryd ! Ond nid oedd modd i'w hymlyniad ddyffijnoedd ein gwlad, lle bu Ysgol j wrth y Methodistiaid fod yn hir yn Sabbothol yn neillduol lwydiliannus a I «uddiedig oddiwrth ei phriod creulon bendithiol, y bu naw neu ddeg o; ac anifeilaidd. Ymdrechodd trwy siamplau neilldíiol o neithol ras Duŵ ! bob moddion i'w hattal i fynod i yn nychweliad pechaduriaid niawiion.; wrando'r gair, a dyoddefodd am am- Mae y rhai canlynol yn deilwng o j ryw o fisoedd bob math o anmharch a chreulondeb oddiwrtbo. Bob tro ag y byddai yn myned i dý Dduw, byddai ei gwr yn dyfeisio ihyw ddtill nëwydd i'w phoeni a'i dirmygu, i edrych a aliui ei tliroi oddiwrth y cyfeillion a ddewisasai, o'r ffordd newydd o fyw a sylw. Yn rtghylch detiddeg mlynedd yn ol, gwraig dan ddirfawr gystudd a ddygwyd gan gymmydoges iddi i le o addoliad ar brydnhawn Sabboth, mewn gobaith y cai ddiddanwch yn yr efeng- yl. O amryw o feibiön ag oedd ganddi i erymmerasai. Ond yr oedd lii yn ym- yr oedd wedi mawr hoffi un, ac yr oedd wedi cadw y mab hwn gartref hyd nes oedd wedi tyfu fynn, mewn gobaith y byddaio gysur a chynhaliaeth neillduol iddi mewn lien ddyddiau.— Eigwr ydoedd un o'r rhai mwyaf creu- lon a dideimlad : ac yr oedd ei han- wyláf fab, yn yr hwn yr oedd wedi rhoddi cymmaint o'i hyder, weili ei iytni yn ddiysgog wrth air a gwaith yr Arglwydd. Tros amrai o fiynyddoedd ni chafodd gartref ond yr erledigaeth greulonaf oduiwrth ei gwr. Yn fyn- ych pan fyddai yn myned i wiaudo y gair, dŷwedai wrtlii na chai byth mwy ddyfod dan ei gionalwyd, ac y byddai iddo sloi'r drws arci allan, ac y byddai raid iddi aros alìan yn y ffordd fawr gadael, ac wedi myned gyda'r fyddin' ncu'r meusydd trwy'i nos. Ond nitl i'r Iudia Orllewinol. Yn y cy fyngder' oedd y brofediîraoth danlly d yma yn <-i yma, a'i meddwl bron gwallgofi gan I brawychu. Gwtddi oedd ei noddî'a, ofid bün, yr oedd hi pan ddaeth gydaj a'r Heibl oedd ei phrif gynghorydd. chymmydoges i dŷ Dduw. Yr I yn a Ymdrechodd i fod yn fwy diwyd i'w ddywedwyd gan y pieçethwr oedd yn wasaiiaethu, ei foddloni, ac i wneuth» hynod o gymhwysiadol at ei clnflwr' ur ei gaitief yn mhob peth yn íVy 2 K