Skip to main content

YSGEDYDD CREFYDDOL, &c. Rhif. 92.] AWST, 1829. [Cyf. VIII. COPIANT Y DIWEDDAR DAVID JAMES, O NEFERN. Wrth ai-graffu hanesiou enwogion ag sydd wcdi ymadael o'nbyd ni amcenir wneuthur mawr les i'r bywiolion, ac nid efFeithio ar y trangcedig er gwell naeergwaeth; ond i ennill y byw i ddilyn ffydd y rhai a hunasant yn Nghrist, gan ystyried diwedd eu hym- mweddiad hwynt. I'r dyben gogon- eddus hwn y cynnygir yr hyn a ganlyn i sylw darllenyddion y Dysgedydd Crefyddo!. C'anwyd y brawd D. James yn Mhenrhiw, plwyf Meline, Swydd Benfro, yn y íiwyddyn 1731. Dy- wenydd fuasai genym allu rhoddi ychydig o hanes ei rieni, ond methas- oiu gael dim gwerth ei argraffu.— Bernir yn gyffredin iddynt arfer ffydd- londeb, yn ol eu sefyllfa a natur yroes honno, tuag at eu hiliogaeth yn eu dygiad i fynu mewn celfyddyd, moesj achrefydd. Ni chafodd D. James mo'r cyfleusderau mwyaf i gyrhaedd- yd dysgeidiaeth a gwybodaeth mewu ieithoedd, naturiaethau, hanesydd- iaeth, a duwinyddiaeth. Priododd yn y flwyddyn 1761, pan y cyrhaeddodd ei 30 mlwydd oed, ítg Anne—ei wraig, yr hon sydd yn awr tan ei hiraeth trwm yn galaru ei cholled fawr o wr inynwesol, tyner, caredig, a duwiol, ar ol bod mewn rhwymyn priodasol âg ef dros 67 o tìynyddau.— O'r diwedd torwyd yr undeb, ac weithian y mae hi yn rhydd oddiwrth ddcddi' ei gwr. Nid oes gan Anne ond ychydig o tìynyddoedd yu fyr o gant. Er teimlo effeithiau grymus llaw amser >' mae yn bur lieini a bywiog, llawn cystal ag y geliir disgwyl. Na wrth- oded Duw hi ìnewn henaint a phen- Ilwydni, ac na fwried hi ymaith pan ballo ei nerth; eithr gwnaed hi yn dirf ac yn iraiddyn ei babell. Gwrthrych y cofiant hwn, yn mhen dwy flynedd ar ol priodi, a deimlodd yn ddwys oddiwrth gynghoriondynion, gair Duw, a gweddi, modd y goleu- wyd ef am ei gyflwr; tueddwyd ef i chwilio a barnu drosto ei hun ; ennill- wyd ef i'r ffydd; argyhoeddwyd ef o'r an<renrheidrwydd o wadu pob an- nnwioldebmewn trefn iochelyd uffern; a chyflwyno ei hun i'r Arglwydd a'i waith fel y gallasai ei ogoneddu a'i fwynhau. Yu fuan ar ol hyn hysbys- odd ddymuniad cryf i ymuno mewn cyfammod eglwysig â phobl yr Ar- glwydd, sydd yn cyfarfod i wasan- aethu Duw yn Bethel, pentref Tre- wyddel. Derbyniwyd ef yn aelod o gorph Crist yn y Ile uchod, gan y Parch. Thomas Lloyd, yn y flwyddyn 1763. Yn y berthynas newydd hon, efe a gynnyddai yn ddi'.fawr ger bron yr Arglwydd mewn dawn gweddi, profiad da, a defnyddioldeb yn ngwinllan Crist. Cadwai ei frodyr ciefyddol eu llygaid arno y pryd hwn, gwelsant ynddo arwyddion o dduwioldeb ac o allu eneidîol, a thybiasaut pe gosodas- id ef mewn cylch oedd uwch y buasai yn fwy defnyddiol; o ganlyniad an- nogasant ef i arfer ei ddoniau i bre- gethu yr efengyl. A hyn y cydunodd, gan ddechreu ar y gorchwyl pwysig yn y drydedd flwyddyn o'i wasanaetb 2' F "