Skip to main content

ÖYSGEDYDD C R E F Y D D O Ii, &c. IÌHIF. 88.] EBRILL, 1829. Cyf. VIII. TRAETHIADAÜ. SYLWEDD PREGETH. Mr. Dysgèdydd,—Arddymuniad fy mrodyr yn y ẅeinidögaeth yr wyf yn cyflwyho i chẁi y sylwadau canlynol, fel sylwedd yr hyn a ddywedais yn y Cyfarfod Chwarterol yn Bethesdaj Swydd Benfro, ydydd diweddaf yny flwyddyn 1828, am Bersoa a gwaith yr Ysbryd Glân. Titus iü. 5, 6. " Trwy olchiad yr adenedigacth, ac adnewìjddiad yr Ysbryd Glân; yr hum a dywalltodd e/e arnom ni yn helaeth, trwy lesu Grist ein Hiachawdurr." yma fel Person. Golyga rhai mai yr un modd y dywedir am yr Ysbryd Glân fel Person, ag y dywedir—" Y gareg a lefa o'r mur, a'r trawst a'i hetyb o'r gwaith coed. Y mynydd- oedd a floeddiant ganu, a holl goed y maes a gurant ddwylaw." Mewn barddoniaeth, ac yn ehediadau uchel areithyddiaeth yn unig y personolir pethau fel hyn. Ond feìpersony sonir yn gyfFredin ain yr Ysbryd Glàn. Gwir y dywedir rhai pethau am dano fel pe na byddai berson; megis, et dywallt, bedyddio âg ef. Ond nid y w hyn yn fwy gwrthwynebol i'w berson- oliaeth, nac yw galw dynion yn feini, a son am eu planu, eu himpio, eu bod yn blodeuo ac yn ffrwytho, yn profi mai cerig neu goed ydj nt. Mae yn Berson dwyfol. Mae yn Mae llyfr natur yn dangos i ni fod Duw, a'i fod yn nerthoi, doeth, a da; ond y G-air a ddengys drefn gras, yn yr hotì y gwelir Duw oren. Mae undod Duw a Thrindod o Bersonau, ' cael euwau dwyfol, Act. 5. 3, 4. yn yn öael eu dysgu yn hon yn ddigon {meddu dwyfol bríodoliaetban, Heb. amlwg i'w credu a'ü defnyddio gan y 9. 14. y mae gweithredoedd dwyfoi Cristioh gwauaf. Nidyweu credu yh yn perthyn iddo—pechod yn ei erbyn cynwys credu dirgelwch; oherwydd i sydd anfaddeuol, ac ŷ raae dwyfol perthyn y dirgelueh i'r modd, ac nid ' addoliad yn perthyn iddo; am hyny y i'r ffaith. Y ffaith a ddatguddir ac a ' mae yn Berson dwyfol. gredir, ac nid y modd. Ni a wyddom ac a gredwn ffeithiau lawer, heb ddyall y modd y maent yn bod, mewn pethau ts na'r anfeidrol Fod; megis, symud- iad y llaw mewn ufudd-dod i'r meddwl, &c. Oddiwrth y geiriau hyn gwnaf rai sylwadau ar Berson a gwaith yr Ysbryd Glûn. Mae yr Ysbryd Glân yn Berson. Wrth y gair person yr wyf yn dyall, nn yn ineddwl ac yp gweithredu ei hnn. Felly y gosodir yr Ysbryd Glân yn y Gair santaidd, Ioan 14. 16, 26. a 15. 26. a 16 7,14. Gwaith yr Ysbryd. Mae yn debyg fod yr Ysbryd yn gweithredu mewn creu; yr oedd Ysbryd Dnw yn ym» symud ar wyneb y dyfroedd, Gen. 1. 2. a'i fod yn troi olwynion rhaglun- iaeth, Ezec. 1. 20, 21. Mae wedi gwneuthur llawer at roddi moddion gras. Golyga rhai fod ganddo waith yn cael ei wneyd yn gytFredinol är bawb i'w tueddu at ddäioni, a'u haddurno âg amryw rinweddau. Y mae yn cynorthwy y saint i wasanaethu Duw. Ond ni sylwaf yn awr ar ddim Sonir am dano o'i waith ond aileni peehaduria» 1 ís