Skip to main content

DYSGEDYD CREFTDDOi, &c Rhif. 90.] CHWEFROR, 1829. Cyf. VIII. BTWGRAFFIAD JOHN EÎOEGÂN. Gwirionrdd amlwg yw, nad bob 1 rhedeg i unrhyw ymarferiad drwg ac amser mae y rhai sydd yn byw hwyaf I anfoesgar, fel na chafodd ei ricui yn arwain y bywyd mwyaf defnyddiol, eu marwolaeth y fwyaf golledfawr, a'u bywydau y toilyngaf o gael eu cof- restru. Ni chafodd John, fy anwyl blentyn, gwpthddrychyr hanesyn cau- lynol, ond ychydig amser i ymlwybro yn y fuchedd hon; eto tybiais y gall- asai fod rhai pethau yn ei fywyd >i ddichon fod, dan fendith y Nef, o lesSd i'w gyfoedion, ac yn galondid i rieni plant, fel fy hun, i wneuthur ein dyled3wydd tuag atynt tra mae genym y cyfleusdra. Dichon y bydd llawer yn barod i feddwl inai anmhriodol yw i dad ysgrifenu hanes ei blentyn, eanys dall yw cariad; gan hyny ni ellir ymddiried am y gwirionedd oddiwrth y cyfryw. Addefaf yn rhwydd fod fy serch yn fawr tuag at fy mhlentyn ymadawedig, a'm galar yn ddwysaidd ar ei ol; eto gobeithiaf na bydd i fy serchiadau tuag ato, na'm galar ar ei ol, ddim peri i mi ddweyd diin ond yr liyn sydd wirionedd. Nl all yn rhes- ymolfod yr un effaith i'r gwrthwyneb ; canys pa les a wna dim arall? Ni foddiaf Ddww trwy anwiredd, ni all fod o un lles i mi fy hnn, ac ni ddichon beth bynag a ddywedwyf effeithio dim ar wrthddrych yr hanesyn hwn. Ganwyd John yn Ngherig Curanau, Swydd Ceredigion, ar y seithfed o erioed glywed na gweled yr uu poth a fu yn achos neillduol o ofid iddy;it oddiwrtho, gartref nac oddicartref. Gwedi iddo fod drosamseryn myned i ysgoüon yn agos i'w gartref, pan yu dairarddeg oed anfonwyd ef i'r Ysgol Rammadegaidd ag sydd yn ysgoldŷ Llanfihangel Genau'r Glyn, Swydd Ceredigion, odanolygiaethgneinidog- ionyr Eglwys Sefydledig. Yroeddwn J yn dra phenderfynol i roddiiddo ysgol hyd ag y gallwn, ac nid yw yn edifar genyf heddyw, er y gwn yn dda ddigon. nad yw Groeg a Lladin o un gw'erth iddo yn y byd lle mae. Er fod fy anwyl blentyn y pryd hwn yn ddyfal iawn yn yr Ysgol Sab- bothol, yn talu parch mawr i weinid- ogion a gweinidogaeth y gair, a'r add- oliad cyhoeddus; eto nid oedd yr un arwydd ei fod yn adnabod ei hun, fel pechadur, nac yn teinJo dim gyda golwg ar bwys ac ysbrydolrwydd cre- fydd, ac achos ei enaid ei hun; yr hyn a barodd fesur o ofid i mi, rhag fy mod wedi camgymeryd tuag ato, trwy ei gadw yn mlaeu i ddysgu ieithoedd, ac y byddai iddo yntau gr.el ei gam- arwain trwy fy ymddygiad, i gymer- yd i fyny â'r weiuidogaeth, fel rhyw gelfydcìyd arall, perthynol i'r byd hwn, er mwyu bywioliaeth a sefyllía, Mehefiu, 1810. Nid oedd dim anar-1 anrhydeddusyn y byd,tra yn ddyeithr ferol nodedig yn ei blentyndod. Yr oedd yn hynod o iach bob amser, o dymher fywiog, siriol, a serchawg, yn hynod o hawdd ganddo fyned i'r ysgol bob amser, ac yn dysgu mor dda a'rcyffredin. Cafodd ei gadw o'i fabandod rhag i wir giefydd. Canys nid wyf yn meddwl y dichon rhieni ymddwyn yn fwy creulawn tuag at eu plant, na thrwy eu gosod yn y cyl'iyw sefy'ìfa i ddybenion bydol, ac yr wyf yn medd- wl mai dyna un o'r pechodau trymaf ag sydd yn gorph'wys ar ein gwlad.