Skip to main content

YSG CREFYDDOIi, GWI1ADOI1, PERORIAETHOIi, &c. &c. &c. Rhif. 10.] HYÜREF, 1828. [Cyf. VII. COPIÄNT mrs. jones, gwraig y parchebig d. jònes, maesyRonen. IVÍRS. JONES ydoedd ferch i Mr. Thomas Bevan o Fostill, plwyf Llan- eliew, Swydd Frycheiniog. Yr bedd ci thad yn aelod o'r Eglwys Sefydied- ig, acyn elyn i'r ymneilldüwyr. Trwy fendith Duw ar weinidogaeth y divV- eddar Barch. Thomas Bowen, yr hwn ydoedd y pryd hwnw yn fugâil yr eg- lwys oedd yn Maesyronen, y dygwyd Mrs. Jones i adnabyddiaeth o'r gwir- ionedd, pan yn nghylch dwy ar hugaitt oed. Ei chyfoedion, y rháì a fuasent gynt yn gyfeillion iddî, a'i gwatwar- asant yn fynych, am ei bod wedi ym- neillduo oddiwrthynt; ond dywedai wrthynt yn ddifrifol iawn,—"Ni chlywais am nebyn dyfod at Grist yn rhy gyrtar, ond ciywais am lawer yn dyfod ato yn rhy ddiweddar." Ad- roddai yn fynych ei theimladau yr anv ser y derbyniasid hi yn aelod eglwysig gyda'r Ymneilldüwyr. Hi a ddy- ciiwelodd adref at ei thad y prydnhawn hwnw gydag ofn a dychryn mawr. Yr oetld hi yn gwybod ei bod wedi ym- ddwyn yn groes i'w ewyllys trwy uno â'r Ymneilldüwyr; ond gydag ystyr- iaethdduwiol o'idyìedswydd fel plent- yn i anrhydeddu eirhíeni, hi a syrth- iodd ar ei giiniau gerbron ei thad, ond nid i gyfaddef, gyda'r afradlon, iddi bechu yn erbyn y nefoedd ac o'i flaen yntau, ond i ddeisyf yn ostyngedig ei gyd-ddygiad i wrando ar lais ei chyd- wybod, ac i ufuddhau i Dduw yn hytrach nag i ddynion. Yr oedd yn' anhawdd iawn i deiinladau tad beidio a meddalhau wrth weled ei ferch yn yr agwedd hon o'i flaeu. Caniatàwyd iddi ei ehais, ac ni chafoiìd un rhwystr mwyach oddiwrth ei rhì'eni i adtloü Duw yn ol rhyddid ei chydwybod. Bu yn aelod hardd a defnyddiol yn eçlwys Dduw 37 o fiynyrìdau, hyd nes gwelodd Duwyn dda ei galw i drigfan- au y rhai gwynfydedig ag sydd ynr marw yn yr Arglwydd. Tros amserei hymdeithiad yma, hi a ymddygodd mewn ofn duwiol, gan harddangos yn ei bywyd y Oistion defosionol, y pr'íod serchiadol a rhinweddol, a'rfam ddoeth a thyner; a díau y bydd ei phrì'od, ei phlant, ei pherthynasan, a'i chydnabyddiaeth, yn hir alaru am ei marwolaeth. Yr oedd Mr3. Jones o gyfansoddiad corphoroi cryf, a mwynhaodd iechyd da hyd yn agos i derfyn ei hoes. Yn mis Ebrill, 1826, aeth oddicartref tnewn iechyd da, i ymweled à'i mab, ac ar y fl'ordd wrth ddychwelyd cy- merwyd hi gan boen dirfawr yn ei hymysgaroíHld, (lnjìamation ofthe vis~ eera), yr hwn a drechodd hoîl ym- drechiadau y meddygon. Ypoenau (ìirí'awr ag aTÌdyoddefodd drcsbedwar mis oeddynt ynannrhacthadwy 4 oad nî' ddaeth uft gair grwgnachlyd droä eì gwefusau tra parhaodd ei chystudd. Fel nad oedd ganddi un disgwyliad er dechreuad ei hafischyd na fyddaî iddo derfynu yn ei marwoîaeth, ei gofal penaf oedd yn nghylch parod- rwydd i'r daith bwy.sig. Pan ÿr ocdd' yn jimilluog i fyucd i dỳ Dduw, yr' oedd hi yn awyddus iawn i gael nrég- ■1 O