Skip to main content

YSGEDY CREFITDDOI., GWLADOL, PERORIAËTSîOiL, &c. &c. &c. Rhif. 9.] MEDI, 1828. [Cyf. VII. COFUNT DBÍWEDDAR MRS. HARRIET MORRIS, OWRAIO ÖWEN MÓRRÍS, GYNT O PENSANCE, CORNWAL. GANWYD Mrs. Harríet Morris ar y pedwerydd dydd o Mehefìn, yn y flwyddyn 1764. Ei thad ydoedd Francis Paynter, Ysw., o Boscenna, yn Swydd Cornwal, a hi ocdd yr unig ferch ocdd ganddo yn fyw ar ei ol, yr hou oedd yr ieuangaf o saith o blant iddo. Ond efe a fu farw cyn iddi hi dyfu fyny i fawr o oodran, a gadaw- odd hi i ofal ei brawd, James Paynter, Ysw., (adnabyddus iawn am ei dduw- ioldeba'i haelioni), a'i mam. Breint- iwyd hi â hyfforddiant boneddigaidd, ac anrhydeddwyd hi â mam nefolaidd. —Nid oedd cr'efydd hon yn cyneu yn gyhoeddus, eitlìr un o'r rhai cuddied- ig ydoedd ; ond yr oedd ei duwioldeb yn eithaf amlwg yn ei haddoliad dir- gclaidd, ac yn ei chylch teuluaidd. Y fath fam a hon yn ddi'ameu oedd yn dra gofalus am ddedwyddwch ei hunig ferch; a gellid dweyd roddi o honi iddi bob amgeledd a -allasai cariad wneyd a duwioldeb ofyn. Yn Ffal- mouth, o dan olygiad gofalus pendef- iges dduwiol, ffurfiwyd a llanwyd ei meddwl yn dda gydag egwyddorion crefydd a rhinẅedd. Fel hyn y gwynebodd hì y byd o dan yr am- gylchiadau mwyaf dymunol, ac a gad- Wyd yn ddedwydd oddiwrth lawer o ẃageddau y fuchedd hon, eriddihi yn fynych ddatguddio llygredigaeth y natur hòno sydd wedi ei llygru gan bechod. Nid oedd y cylch i'r hwn y galwyd hi i droi ynddo yn ei dyddiau boreuol y mwyaf fFafitol i grefydd, cto byddai yn fynych yn adgofio, gydá díolchgarwch, addysgiadau caruaidd ei hathrawes dduwiol, ac ni annghof- iodd hi mo hotiynt chwaith mewn am- ser dyfodol; oblegid mynych iawn y clywodd yr ysgrifenydd hi yn sylwi ar hyn. Wedi ei symud i Gaerludd i gael gorphen ei dwyn i fyny, dychweî- odd yn ol at ei chyfeillion pan oedd yn ugain oed. Ar ol iddi dreulio ryw gy- maint o amscr gyda hwynt, deihyn- iodd wahoddiad i ddyfod i ymweled à pherthynas yn agos i Bristol. Mr. John Baker, yn ddiweddar trefnied- ydd yn y Tahernacl, yr hwn oedd yn gydnabyddus à'r teulu, a'i gwahodd- odd hi i ddyfod i dreulio ychydrg am- ser yn ei dŷ" ef. Yn y fan yma y profodd diugaredd yn ymweled à'i henaid, ac y declueuodd gymdeithas yr hon nad aîl angeu ei hun byth mo'i thori; a dygwyd hi hefyd yma i gym- deithas â Ilawer o gyfeiliion crefyddol ac anwyl, a bu hyn îddi hi yn fyned- iad i mewn i fyd newydd. Ychydig yn flaenorol i'r ymweüad hwn, dc- chreuodd weled yr ynfydrwydd o fywyd gwamal; clafychodd ei henaid gan hleseraii, y rhai oeddyntyn ddy- oddefadwy yn unig gau eu hamryw- iaeth. Mynych ýr ynmcillduodd ht oddiwrthynt yn anfôdlonns, ganochen - eidio am rywbeth mwy i-ylweddol dd;i, ond eto heb wybod beth i wneyd, n,i pha le i fyned. Fel yr <ujdd yn nwr ynarosmcwn tetdu un o ddin','roldvb ntiüduoí, a'r