Skip to main content

DYSGEDYDÍ) CREFYDDOIj, GWIiADOI,, PERORIAETHOL, ÌÊÊk *c- *c-&c- Rhíf. G.] MEHÈFIN, 1828. [Cyf. vn. CÖFIANT PARCHEDIG EVAN DAVIES, GWEINfDOG YIÍ EFENGYL YN Y PLOUGH A'R SWYDD FRYCHEINIOG. I R hyn a ganiyna adroddwyd, o ran y sylwedd, yn gyhòeddns ar ol y breg- etl| angladdawl yn y Plough.a'r Aber, yn ngwyddfod y rhai y bu yn byw yn eu phth, ac yn gweinidógaethu iddynt yn agos i ugain mlyhedd. Yr wyf wedi bod yn pregethu heddyw ar yr achlysur o farwolaeth un ó'r trigolion dedwydd ag y mae genym sail gadarn i gredu ei fod wedi myned i'r tŷ a'r drigian ogoneddus frŷ, yf hwn a fu yu weinidog i chwi dros am- ryw flynyddau. Chwi a brofasoch ei ffyddlondeb, ei ddiwydrwydd, a'i amýnedd. Efe a roddodd i clrwi esianrpl hardd mewn gostyngeidd- rẃydd, hunan-ymwadiad, tiriondeb, symlrwydd, diniweidrwydd, hèddych- lonedd, acmeWn ysbryd dibarti'aeth a rhydd at Gristionogion ereill o wahan- ol'ifiäirn; ond e.r hyn oll nid oedd ganddò ddim i bẁyso arno yn wyneb marw, ònd cadernidy cyfammodgras, a haeddiant gwaed y groes'. Wrth feddwl am y petliau mwyaf canmolad- wy yhädó> nid yw effaith y codwm mawr yn ngardd Eden, lia ffaëleddáu y natur ddynol, allan o'm gólwg. Y mae yn dd'íameu fod bei'au ac an- mherffeithrwydd yn Mr. Davies, fel yri mhawb o blant Adda, ond obtegid mai anaml aç anamlwg oeddýnt, ac nas canfyddais mo honynt, er fy mod ýn gymydògagos iddo,nis gallafeu cy- Ätfeddi, pe biiä&ai hyny yn angenrheid- iol ac yn addas. Yr wyf o dau an- faùtais i roddi hanes am ei foreuof ddychweliad at yr-Arglwydd, oblegid diffyg hyfforddiad am hyn. Mr. Davies a anwyd yn Swydd GaerfyTddin, yn agos i Bencader. Bîeddylíaf iddo gael ysgol gyffredin yn y wlad pan yn blentyn; ar ol hyny efe a aeth i ysgol yr offeiriaid yn Nghaer- fyrddin, dan olygiad Mr. Barker, gyda bwriad o fyned yn offeiriad:?onií wedi tréuli'o yr aniser arferol, a dyfod allan oddiyno, efe a gafodà ei duedda, o ran egwyddor a chydwybod, i ymneillduo oddiwrth y Grefydd Sefydledig, » bwrw ei goelbren yn mhlith yr Anym- ddibynwýr; ac yn fuan iawn efe a ddaeth i'r Plough a'r Aber, yn Swydd Frycheiniog, i fod yn gynorthATyol i'v diweddar Barch. Mr. Williams, yr hwn a fu yh filwr deẁr a ffyddlon ar y maes, er cael ei demtio yn llym gan Satan ychydig amser cÿn ei fárw. Clywodd Mr. Davies a'i wndg, a'î dwy chwaer hi, yr hén filwr dewr hwn (Mr. Williams) yn ymdrcchu ac yn ymddadlu à diafol, fel un ag oedd wedi gwisgo am dano holl arfogaeth Duw," ac ÿn neilldùol Cled'dyf yr Ys- bryd, yr hwn yw Gair Duw. Yroedd Mr. Williams y'n un o'r dynion jmwyaf hawddgar, dymunol, a duwibl, a ad- nabum erioed, ac yn byw yn hynöd as:os at yjr^Arglwydd. Nis annghofiaf byth mo'ŴduU yngweddYo; yr oed^