Skip to main content

DYSGEDYDD CREPYDDOL, GWLADGL, PERORIAETH0Í-, &c. &c. &c. Rhif. %\ CHWEFROR, *828. [Cÿf. VII. 'i 'i'.i'-1 ii m 'i'.ijt i.i,>.)d" .1 u,ii 11 »i 'i.iji > ii... - , í iiu* m* COFIANT MRS. MARY ANNE TIBBOT^ O LÀNFYLLIN. (PARHAD O TÜ »AI,EN 5.) MeWN Uyihyr at. eíj chyfaìU, jjt* Llundain, a amserwyd, Awst % 1807, mae yn dywedyd------" Cyraerwytt fì yn giàf yn Ued ddisywwth ar y chwech- ed o Gorphenhaf diweddaf, ond y» bresennol yç wyf yn Uawer gwell. ' Y mae genyf iawer o aclios i fod yn ddi- olchgar i Dduw am fy mod yn arhedoi hyd- heddyw fel còf-gpiofia. o'i ddaioni. Yr achos fy mod heb fy nhori i lawr yn nghanol fy niffrwythdra yw, fod yr Eiriolwr ma,wr wedi dywedyd, "Gâd efy flwçyddyn hon eto." Ya fy af- ieçhydyr oeddwn yn lled derfysglyd o ra» fy.iueddwl. Cynaylan duon yn fy amgylchu. Yn y ty wyUwch a'r terfysg hwnyr oeddwn yn, tçimlo awydd cryf i gael adferiad; aç felly yn ymdrech- gar i arfer pob moddion a ailai cydgre- adur weini i mi; Y» fy nghystudd yr oeddwa.yagweleckyn eglnr fod emc o grefydd-yn rhy fjr i ieshau wrth farw; ac nad aUai y dyoddeíiadau trymaf wnenihujTm iawn am y pechod Ueiaf. Yr oeddwn. yn ofni yn fawr- cael fy ngadael i ymgaiedu dan fy, nghystudd; ond daeth geiriau Dafydd i'm meddwl, "Cyn- fy nghystuddio yr oeddwnyn cyfeiliorni;" ac yr oeddwn yn teimlo dymnuiad cryfhaol i gaei lles ysbrydol trwy yr ymweliad. Wedi gwella ych- ydig daeth y geiiiau hyny i'm meddwJ, " Sefwcb ac- edrychwch ar iechydwr- iaeth yr Arglwydd;" yr hyn a barodd i mi gywilyddio gçr bron Duw oher- wydd fy ysbryd cnawdol yn ymddiried güiniod i foddion dynol yn Ueymor- phwys ar addewidioa Daw* Wrlli fyfyria ar. y geiriau nn-lys hyny, " leehjjdwlaeẁ sydd eiddo yr- Ar- Ŵiyẁlir daMhfj&enaid i raddau ya rhÿdŵ OjV eadwynau a-!r cacthiwed. 0,1 na byddai i'r Arglwydd godi fy serchiadau oddiar bethan daearol a'u gosod ar be.tliau ysbrydol. Yrwj'fyn hiraethu am fwy o gymdeithas âg ef. Blinais dc.itliio mynyddoedd sychioa G ilboa a dyffryn. Achmu Yr wyf yn teimi», coUed aHBhraethoi, i'm Iienaid wrth ganlyn Iesn o hirhell; end pan feddyüwyf ap yx amser y^Gàf, yr wyf yn gobeitíiio, fy hohol ryddlmu oddi^ wcth weddillion Uygtedd/ ac effeithiau pech,od, reae fy- meddyiiau gweiniaid yn boddi mewn môr o dragj'wyddol gariad. fíhaid i mi addef fy mod yn teindo, os nad wyf yn twyllo fy hun, fwy o hyfrydweb y» Uwyjnau yr Ar- ghyydd ttaga dfeimiais er ys hiv amser. Nid yw yr Arglwydd, trwy drugareddj wedî fy llwyr adael; ond dic.hon nad y.w y dytldanwch lrwa ond tcisen ag y bjTdd raid i mi, fel y propbwyd gynt, deithio "dengain niwrnod" yn ei nerth; ondyrwyf yn hydern y bydd i'r cyfan gyd-weithio er däioni. Dich- on fy mod w.edi eich blino; ond goddefwcii ychydig i mi» Yr wyf yn l meddwl, fel y crybwyllasoch, n»ai benditli fawr, yn gystal a braint, yw | çaei ysbryd gweddi i gyflwjno achos- j ion ein gilydd i Ddaw> wrth orsedd igras. Nis gaUaf eich annghoflo pan ! yn neshau at y drngaredüfa. Dymuttr