Skip to main content

DYSGEDYDD CREFYDDOt* GWLADOL, PERORIAETHOIi, &c. &c. &c. ----------------------------------------------------------------------y----------------------------__---- 2?n Cpntogjj, HANES BYWYDAU;—TRAETHIADAU AR DDUWINYDDIAETH;—■ HANES YR EGLWYS;— TRYSORFA YR YSGOLION SABBOTHOL;—AMRYWIAETH;— CRONICL CENHADOL;—HANES GWLADWRIAETHOL;—BARDDONIAETH;— PERORIAETH ;—-&C. &C. &C GAN WEINIDOGION YR AN YMDDIB YNWYR. "Cyd-weithwyr Duw ydym ni.'\.. .1 Cor. m.9, LLYFR VII. GOMER-WASG: DOLGELLAU, ARGRAFFWYD GAN RICHARD JONES,