Skip to main content

DYSGEDY CtrtfgttNl, <£teîIatiol, »%c. Rhif. 12.] RHAGFYH, 1827. [Cyf. VI. COFIANT PAftCHEDIG JOHN WHÎTRÎDÖE, O GROESOSWALLT. Y PARCH. JOHN WHITRIDGE a auwyd yn Bootle, ya agos i derfyn- au Scotland, Mawrth 23, 1760. Nid oedd ond ptin bump oed pan gollodd ei fain.—Ond, er iddo ei cliolli mor foreu, yr oedd ei hymddygiadau car- edig, a'i chynghorion dwys a serchog, wedi gwneuthur y fath argraffanni- leadwy ar ei galon ag a dueddodd yn fawr i ffuifio ci gymeriad rhagorol. Mynwesai, trwy ei oes, y parch gwresocaf i'w chnffadwriaeth,a mawr hoffai yinddiddan am dani. O y fath annogaeth yw hyn i famau ddechren yn gynar hyfforddi eu plant yn mhen y ffordd.—Hoff iawn hefyd ydoedd gan Mr. W. gofio ei fod o'r un cŷff a chenedl a'r enwog Anne Eskew, yr hon a fu yn ferthyr ffyddlon i'r Ar- glwydd yn y flwyddyn 1579. O barch i goffadwriaeth y fenyw urddasol hon, galwodd ei ferch hynaf yn Anne Esìtew Whitridge. Mr. W. a ddygwyd i fynu yn St. Bees, yr athrofa nesaf mewn brii Rydychen aChaergrawnt. Ei gyfeillion a'i bwriadent ef i fod yn weinidog yn yr Eglwys Sefydledig ; ond yr oedd Duw wedi ei fwriadu i lafurio mewn rhan arall o winllan Iesu Grist. Yr oedd Mr. W. yn cydnabod yr hybarch George Burder fel ei dad ysbrydol.—Yr oedd Mr. Burder y pryd hwnyn weinidogyu Lancaster— daeth yu achlysuiol i brcgethu j Bootle, ac o'i enau éf, yu gyntal', daeth gair yr efengyl gyda gallu i galon Mr. W. Y pryd hwn yr enyn- wyd tán cariad yn ei fynwes at eneid- ian dynion, yr hwu a barhaodd i losgi drwy ei oes. Trwy gyfeillachu &'i gyfaill Mr. Burder, daeth i beuderfyniad i ym- roddi i waith y weinidogaeth ya mhlith yr Ymneillduwyr ; ac yn y flwyddyn 1781, deibyniwyd ef i'r athiofa yn Nghroesoswallt, yr hou ydoedd y pryd hwn dan olygiaeth yr enwog Dr. Williams, lle yr arosodd, yn benaf yn astudio duwinyddiaeth, yn nghylch dwy flynedd. Ymddengys rhywbeth o'i deimlad, pan yn ymroddi i gyflawni gwaithefengylwr, oddiwrth ddyfyniad bỳr o'i ddydd-lyfr, wedi ei amseri, Tachwedd, 1781.—" Yr wyf yn bur deimladwy fy mod yn dra annghymhwys i waith y weinidog- aeth; ond y mae Duw yn defnyddio yr offerynau gwaelaf, feJ y byddai godidawgrwydd y gallu o hono ef yn unig. Os gwel efe yti dda, er ei achos ei hun a minau, nid wyf yn. ameu na bydd iddo fy nghynorthwyo, fel y byddwyf fel gweinidog uwchlaw dirmyg, er yn mhell islaw bod yn euwog. Arglwydd! gwna tì, mewn rhyw fesur, ynddefnyddiol—nwchlaw pob peth, gwna tì yn ffyddlon.-— Cy- mhwysa fi i'r hyn oll a ddirlion fy nghjfaifod ;—os gwrthwynebiadau, bydded i mi cu dyoddvfyu amvueihl- 2 U .